Anders Wijkman kommer till Åtvidaberg

Den 16 november 2023 kommer Anders Wijkman till Församlingsgården i Åtvidaberg när Naturskyddsföreningen i Åtvidaberg bjuder in till en föreläsning. Anders kommer under föreläsningen prata kring boken ”En jord för alla”.

Men, vem är då Anders Wijkman?

Anders Wijkman, född 1944 i Stockholm, är en opinionsbildare och författare med ett gediget CV. Sedan 2012 är han medordförande tillsammans med professor Ernst von Weizsäcker för den globala tankesmedjan Club of Rome. Anders är även medlem i International Resource Panel (IRP) – ett FN-utsett expertorgan ”för att bygga och dela den kunskap som behövs för att förbättra användningen av våra resurser över hela världen”.

Anders är idag också ordförande i Återvinningsindustriernas förening i Sverige, styrelseledamot i SIDA (Sveriges internationella utvecklingsmyndighet), ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Jord- och skogsbruksakademien samt en av ledamöterna i World Future Council.

Redan som 26-åring valdes Anders in i Sveriges riksdag. Efter sammanlagt åtta år i riksdagen, lämnade han politiken 1978 för att bli generalsekreterare för Röda Korset. Under tiden på Röda Korset lanserades många olika initiativ, bland annat stora katastrofförebyggande program i Östafrika. Efter tiden på Röda Korset blev Anders generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

1995 var Anders policychef för FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och biträdande generalsekreterare för FN. Fyra år senare valdes Anders till ledamot av Europaparlamentet. Där fokuserade han på frågor rörande klimatförändringar, energipolitik, miljö och hälsa. Efter sin tid i Europaparlamentet har Anders arbetat med olika utredningar. Bland annat ledde en utredning till att en ny klimatlag antogs i juni 2007. Parallellt med detta har Anders skrivit fler böcker och rapporter om hållbarhetsfrågor. ”Den stora förnekelsen” skrevs tillsammans med professor Johan Rockström 2011, där de bland annat argumenterar för en övergång till cirkulär ekonomi.

Under föreläsningen i Åtvidaberg kommer Anders att prata runt innehållet i boken ”En jord för alla”, skriven av bland andra Johan Rockström. Boken är en slags överlevnadsguide för mänskligheten och ger en hoppfull plan för en bättre framtid.

Text: Frida Almqvist 
Foto: Jan-Erik Henriksson, TT