Arbetet med att utveckla handeln fortsätter!

Som ett led i att utveckla handeln i Valdemarsviks kommun, främst i Valdemarsviks centrum, genomfördes tre träffar under mars med näringsidkare och bofasta i kommunen.

Det är tydligt att denna fråga är viktig för många, både invånare och näringsidkare. Företrädare för kommunen har också visat intresse för arbetet som Visit Valdemarsvik gör.

Näringsidkare i centrum har träffats två gånger och diskuterat denna fråga och hur de går vidare. Kommuninvånare har vid ett tillfälle fått ge sina synpunkter på utvecklingen av centrum.

Efter påsklovet kommer sedan Visit Valdemarsvik att träffa ungdomar på Fabriken för att höra deras tankar och idéer. Under april kommer även uppföljningsmöten att genomföras för att komma fram till hur arbetet ska genomföras i framtiden.

Parallellt med de fysiska möten är den digitala enkäten tillgänglig fram till och med slutet av april för att även nå fritidshusägare.

Text och foto: Thomas Ekh