Åtvidabergs Sparbank och Tjustbygdens Sparbank rekommenderas att slås samman

Styrelserna i Åtvidabergs Sparbank, Tjustbygdens Sparbank och Sparbanksstiftelsen Tjustbygden har enhälligt beslutat att rekommendera en sammanslagning mellan de bägge bankerna. Detta för att bli ännu bättre och starkare för sina kunder.

Tjustbygdens Sparbank och Åtvidabergs Sparbank har sedan slutet av november förra året fört en dialog och genomfört ett analysarbete tillsammans med externa rådgivare. I slutet av februari i år fattades beslut av sparbankernas styrelser om att rekommendera ett samgående. Styrelsen i Sparbanksstiftelsen Tjustbygden har enhälligt ställt sig bakom förslaget.

– Detta är en sammanslagning som skapar grunden för en starkare och tryggare framtid tillsammans. Vi har samsyn i alla viktiga framtidsfrågor. Det är en sammanslagning för tillväxt, inte besparingar. Alla anställda kommer att vara kvar, vi ska nyanställa, säger Christian Ottosson, VD på Åtvidabergs Sparbank.

– Vi bygger vidare på våra redan framgångsrika kontor. Med en starkare balansräkning ökar utlåningskapaciteten, vilket innebär att vi stärker vår förmåga att växa tillsammans med våra kunder. Ett samgående gör båda sparbankerna attraktivare för kunder, medarbetare och lokalsamhället, säger Mats Hasselquist, VD på Tjustbygdens Sparbank.

Den nya sparbanken ska fortsätta utveckla sparbanksidén och lokalsamhället genom ett stort lokalt fokus och närhet till kunderna. En sammanslagning möjliggör fler specialister inom banken som ännu bättre kommer kunna tillgodose kundernas behov.

– Vi tror på att lokala beslut ger lokal tillväxt. Att utveckla våra orter är fortsatt nyckeln till framgång, därför ska vi behålla ett starkt lokalt beslutsfattande. För Åtvidaberg innebär samgåendet att vi får större resurser till lokal samhällsnytta, säger Lena Lyckenvik, styrelseordförande i Åtvidabergs Sparbank.

– Genom att tillsammans möta framtiden som en sparbank med starkare muskler kan vi bättre möta de hårdare regulatoriska krav som ställs på banker och även möta kundernas förväntningar på ett bättre sätt, säger Johan Grevelius, styrelseordförande i Tjustbygdens Sparbank.

Mycket blir sig likt

Även om Åtvidabergs Sparbank kommer slås samman med Tjustbygdens Sparbank, så kommer det mesta bli sig likt för kunderna i vardagen.

– Vi kommer ha kvar vårt kontor på Adelswärdsgatan och det kommer vara samma personal som möter er. Vi kommer ha samma kontaktvägar, och du som kund behöver inte göra någonting, berättar Christian.

– Sammanslagningen handlar inte om besparingar, den handlar om tillväxt. Vi kommer kunna erbjuda fler funktioner till våra kunder, vilket även kommer bidra till att vi får flera olika roller på banken som gör att det blir fler karriärmöjligheter för dem som jobbar hos oss. Vi kommer att bli mer attraktiva både som arbetsplats och som bank, fortsätter han.

Vad händer nu?

I maj kommer huvudmännen för Åtvidabergs Sparbank att sammanträda och fatta beslut om sammanslagningen. Efter det kommer en stiftelse för Åtvidabergs Sparbank att bildas.

– Sen kommer flera andra steg att tas, bland annat behöver vi bli godkända av Finansinspektionen. Så under hösten 2024 kommer troligtvis en sammanslagning av de båda bankerna vara klar, berättar Christian.

En ny VD kommer att föreslås för den nya banken. Vem det blir är i nuläget oklart.

– Det kommer bli en ny bank för bankens bästa och dess överlevnad. På lång sikt hade man kanske inte klarat sig som en liten enskild Sparbank. Nu gör vi det. Detta är det bästa beslutet för Åtvidabergs Sparbank och för Åtvidaberg, avslutar han.

Text: Frida Almqvist
Foto: Åtvidabergs Sparbank