Åtvidabergs Sparbank skänker 75 000 kr till kommunens unga

En ungdom fri från droger, alkohol och tobak – det är målet när Åtvidabergs Sparbank utökar sitt mångåriga projekt kallat ”Jag Har Lovat”. Nu kommer även ett extra tillskott till drogfria fritidsaktiviteter i form av åternäring. 

”Jag Har Lovat”, är ett projekt som ska få ungdomar hålla sig borta från droger, alkohol och tobak. Satsningen i sig är inte ny och har tidigare gått under namnet ”Livsstil Åtvidaberg, ett samarbete mellan Alléskolan och Åtvidabergs Sparbank som syftar till att uppmuntra ungdomar att välja en drogfri livsstil.  

När eleverna börjar årskurs sju erbjuds de att skriva på ett kontrakt, ett underskrivet kontrakt som förbinder dem till att avstå alkohol, tobak och andra droger under hela högstadiet. Eleverna som skriver på får ett förmånskort som ger dem rabatter hos olika lokala företag och vid skolavslutningen i årskurs nio sker utlottningar av flera priser till de som klarat av att hålla sitt löfte. 

– Med denna satsning hoppas vi att det förebyggande arbetet mot droger, alkohol och tobak når ut ännu längre, från skolan och in i ungdomarnas lediga tid, säger Christian Ottosson VD på Åtvidabergs Sparbank.  

75 000 kronor från Åtvidabergs Sparbank 

Sedan starten för över tio år sedan har Åtvidabergs Sparbank varit huvudpartner till satsningen, och i år satsar man större än någon gång tidigare. 

– Åtvidabergs Sparbank har inga ägare som kräver aktieutdelning, utan vinsten ska gå tillbaka till kommunen, kunderna och invånarna, och det sker genom olika positiva projekt och satsningar. Vi kallar det för åternäring, säger Christian. 

75 000 kronor skänker Åtvidabergs Sparbank, pengar som kommer gå till att genomföra olika aktiviteter för ungdomarna. Pengarna kommer tilldelas fritidsverksamheten 1357 där en ungdomsgrupp som kallas ”Ungdomsbanken” just har startats. Ungdomsbanken kommer undersöka vad övriga ungdomar önskar genomföra för pengarna och efter omröstning blir idéerna till verklighet. Varje satsning som ungdomarna väljer att göra, kommer tydligt att genomföras under begreppet ”Jag Har Lovat”.  

– Det känns fantastiskt att Åtvidabergs Sparbank ser vinning i att ge ungdomar utrymme att ta ansvar och växa i det. Vi vet att det skapar stolthet och mervärde i deras eget liv, säger Anton Bergström Grabowska, verksamhetsledare på 1357. 

– Vi kommer inte styra Ungdomsbanken utan kommer finnas behjälpliga och coacha dem i projektet, avslutar Anton.