Besöksnäringen – En viktig näring för Valdemarsvik

Solen skiner och det är varmt och skönt. Vi tar en båttur, ett härligt bad eller en god bit mat på någon av våra restauranger. Det är vardagen för oss som bor i vår vackra kommun. Men tar vi den för given, det kommer ju alltid en ny sommar nästa år.

Det finns många företagare inom besöksnäringen, men alla kan inte leva på den året runt. 2006 gjordes en så kallad turistekonomisk mätning, dvs. hur mycket pengar spenderar en turist i Valdemarsviks kommun. Då, för femton år sedan, omsatte turismen 109 miljoner kronor i Valdemarsvik och det har ökat sedan dess. Räknar man även in att alla kommuninvånare spenderar pengar på hemmaplan så hamnar summan på runt 300 miljoner kronor, där dagligvaruhandeln står för en stor del.

Här ser man att besöksnäringen är viktig för en kommun som Valdemarsvik. Det gäller både attraktionsvärden och att många ungdomar får sitt första arbete i någon av våra företag. En välmående besöksnäring medför att det är trivsamt att bo i kommunen året runt, föreningslivet sjuder av olika aktiviteter och företag med rekryteringsbehov har lättare att anställda personer. Det leder även till möjligheter att öka befolkningen i kommunen. Alla är delaktiga i denna process på ett eller annat sätt.

I mitten av 1990-talet bildades en organisation för företag inom besöksnäringen, som idag heter Visit Valdemarsvik. I grunden har den huvudsakliga inriktningen varit nätverk och gemensam marknadsföring under alla år och det ska man utveckla ännu mera framöver.

Marknadsföring av destinationen Valdemarsvik
Sedan slutet av 1990-talet har gemensamma marknadsföringsinsatser genomförts av näringslivet och kommunen tillsammans. Valdemarsvik visades upp i främst regionala medier men även i riksmedier. När pandemin slog till i mars 2020 beslutades av Visit Valdemarsvik att lägga ännu mera resurser på marknadsföring samt på en bra karta med bland annat cykel- och vandringsleder utmärkta. Syftet var att locka hit hemestrare för att gynna våra företagare. Den satsningen fortsatte även under 2021.

Nätverk stärker företag
Visit Valdemarsvik har genom åren haft ett starkt nätverk med välbesökta möten. Ett fungerande nätverk finns i Gryt och ett för handeln i Centrum är under uppbyggnad. Det togs över i våras när Viken i Centrum las ner. Första evenemanget blir Jul i Viken. Tanken är att under vintern bygga flera lokala nätverk runt om i hela kommunen. Ambitionen är att bjuda in till träffar och informera om föreningen samt diskutera vad som kan göra tillsammans för att utveckla besöksnäringen ännu mera.

Extrainsatser under Coronapandemin
När pandemin slog till så träffade delar av styrelsen kommunledningen och framförde några förslag som skulle kunna hjälpa den hårt drabbade besöksnäringen. Det ledde bland annat till att caféer och restauranger fick borttagna tillsynsavgifter för 2020 och 2021. Visit Valdemarsvik administrerade även presentkort till alla kommunanställda i juni och december 2021, presentkort som gällde i alla caféer, restauranger, butiker och aktivitetsföretag. Totalt kom 235 000 kronor många lokala företag till godo.

Visit Valdemarsvik kommer även att hjälpa till med presentkort i december i år, 350 000 kronor, för att gynna lokala företag. Det finns inga förbehåll om medlemskap och annat för företagen att ta emot presentkorten, inte heller tas någon inlösenkostnad ut. Utförlig information skickas ut inom kort.

Även kommuninvånare har en viktig roll
Som kommuninvånare är man både konsument och ambassadör och det är nog så viktiga roller. Att prata väl om våra företag och vår vackra kommun i olika sammanhang, till släkt och vänner, hitresta besökare och andra med mera, tycker föreningen är en självklarhet. Likaså att tipsa om lokala företag, vackra platser, evenemang och annat spännande.

En annan sak som önskas hjälp med är även att handla mera lokalt, stötta lokala företag inom till exempel detaljhandeln men även caféer och restauranger, särskilt under vinterhalvåret. Allt finns naturligtvis inte att köpa i Valdemarsviks kommun. Så Visit Valdemarsvik uppmanar alla att titta först hos våra lokala företag innan man handlar på andra orter.