Dansverkstan – gratis för barn och ungdomar 4-19 år

Kön ringlar sig utanför Folkets Hus i Valdemarsvik en lördag i december, det är Dansverkstan som har julshow.

– Kulturskolans verksamhet består av tre ben, musik, slöjd och dans, berättar Gun Töllefsen, Kultur- och bibliotekschef i Valdemarsviks kommun.

Dansverkstan har terminsstart varje vår samt höst. Kurserna har dansmix där man får prova olika typer av dans som till exempel hiphop, show, disco med flera. När det sedan är lovaktiviteter så provar man på lite andra dansstilar, allt för att man ska få ett så brett utbud som möjligt.

– Kulturskolan är en verksamhet inte en plats, fortsätter Gun.

Vad hon menar med det är att skolan finns på olika platser i kommunen. Kurserna är gratis för barn och ungdomar mellan 4-19 år.

Genom statliga bidrag till Kulturskolor kan vi erbjuda fördjupning i våra tre ämnen bl.a för att få omvärldsanalys. Eleverna får prova olika saker till exempel; besöka Norrköpings Konstmuseum och se på konst, dansföreställning samt delta i dansoch målar workshoppar. De har också besökt De Geer hallen där Norrköpings Symfoniorkester gav konserten ”Arabiska Sagor”. I den ingick orientaliska instrument och balett. Man kanske aldrig har besökt kulturinstitutioner förut och det är bra att veta att detta är ”rum” som är till för oss alla. Även att få möta, se professionella kulturarbetare är viktigt för att förstå att kultur har många olika yrken.

– 2023 har Musikskolan funnits i 65 år, Dansverkstan 25 år och Slöjdklubben 7 år och Kulturskolan som begrepp i 5 år, avslutar Gun.

Text: Anette Svensson
Foto: Thomas Ekh