En tidning blir tre – 2021 köpte vi även Åtvidabergsplatsen och Gamlebyplatsen

Sommaren 2021 fick vi ett erbjudande att köpa tidningarna Åtvidabergsplatsen och Gamlebyplatsen. Vi såg direkt möjligheter, både att utveckla tidningarna och samarbetseffekter med vår egen tidning, ValdemarsviksBladet, så därför var det inte ett svårt beslut att fatta. Vi tog över tidningarna i oktober 2021 och vi har inte ångrat vårt beslut.

Text: Anette Svensson och Thomas Ekh

Vår ambition är att våra tidningar ska vara den naturliga marknadsföringskanalen för föreningar och företag för att nå invånare och företagare i området. Det blir ett sammanhängande område där vi på sommarmånaderna når cirka 31.000 hushåll, fritidshushåll och företag.

För att nå vårt mål med tidningarna har vi lagt upp en strategi genom framförallt samarbeten. Viktiga samarbeten för oss är med kommunerna, Svenska kyrkan, Regionen och lokala näringslivsorganisationer men också med föreningslivet.

Vi vill också stärka vår lokala närvaro mera, i Valdemarsvik är det naturligt men viktigt även i Åtvidaberg och Gamleby. Vi erbjuder att lokala föreningar kan skicka in nyheter eller texter om deras verksamhet, som vi tar in som redaktionell text. Eller att vi kommer ut till föreningar och skriver en artikel. Detta gäller naturligtvis även lokala företag och intressanta personer. Det ska vara en nyhet eller av intresse för våra läsare.

Vår kommande utmaning är att hålla våra kostnader för tryck och distribution nere för att gynna våra annonsörer med låga priser. Läget i världen underlättar inte, inte heller att vår distributör ändrar sina rutiner med kort varsel.

Vi tittar ständigt på att förbättra våra produkter, för allas bästa Hjälp oss att hjälpa er, tillsammans gör vi något bra!

I och med köpet av de två tidningarna samt att detta är numera vår huvudverksamhet valde vi att byta namn till MediaTrio AB.


Läs även:
ValdemarsviksBladet fyller 30 år i november 2022
ValdemarsviksBladet 2010-2020
Thomas Ekh: ValdemarsviksBladet i mitt liv