Vi har svarat på några olika frågor på denna sida. Vi kommer att fylla på vart efter frågor dyker upp. Har ni andra frågor är ni välkomna att höra av er till oss!


Vad är en gratistidning?

En gratistidning är inte en gratistidning bara för att den är en gratis tidning! Alla våra tre tidningar, ValdemarsviksBladet, Åtvidabergsplatsen och Gamlebyplatsen är registrerade periodiska skrifter, så kallade gratistidningar. Vi har utgivningsbevis utfärdade av Patent- och RegistreringsVerket, PRV.

Det finns flera fördelar med en gratistidning. Tidningarna delas ut i alla brevlådor även om det står ”Nej tack till reklam” på brevlådan. Dessutom delas tidningarna ut separat och inte tillsammans med övrig reklam. Sedan är tidningen som den heter, gratis, så ingen behöver betala för att få den.

För dig som annonsör innebär det att du når i stort sätt 100% av alla hushåll i våra utgivningsområden. Vi har även våra tidningar på strategiska platser som ren service, inte för att höja upplagan.

Du når flera potentiella kunder med annons i våra tidningar jämfört med att använda ODR och långt flera än i till exempel tryckta morgontidningar.


En annons är ingen kostnad!

Att annonsera är faktiskt ingen kostnad utan en investering för ditt företag!

Många nya, och befintliga, företag har en budget för investeringar i utrustning med mera men nästan aldrig för marknadsföring. Startar Du upp en ny verksamhet måste Du nå ut till alla Dina potentiella kunder och då måste man annonsera. Då är våra tidningar en kanal!

Även befintliga företag som funnits i flera år bör marknadsföra sig regelbundet. Det kan vara när man erbjuder en ny vara eller tjänst men även underhållsannonsera trots att man har full orderbok. Skulle konjunkturer svänga och jobben försvinna så är det kostsamt att hitta nya kunder.


Hur många exemplar delas ut?

Våra tidningar delas ut i ALLA brevlådor i hela utgivningsområdet, även till ALLA fritidshushåll under juni och juli.

Vi har även några tidningsställ på strategiska platser, som t.ex. turistbyråer, för att nå ut till fler, inte för att ha en hög upplaga. Vi har ingen stor överupplaga som kan tas i ställ på olika platser utan våra tidningar delas till nästan 100% ut i alla hushålls och företags brevlådor. På sommaren finns våra tidningar på flera turistbyråer och turistinformationsplatser i utgivningsområdet.

ValdemarsviksBladet delas ut i 11.800 exemplar under ordinarie månader och upp till 16.000 exemplar under sommaren.

Åtvidabergsplatsen delas ut i 7.800 exemplar under ordinarie månader och upp till 9.000 exemplar under sommaren.

Gamlebyplatsen delas ut i 8.200 exemplar under ordinarie månader och upp till 12.000 exemplar under sommaren.

Med en annons i alla tre tidningar når annonsörer 23.700 hushåll och företag under ordinarie nummer och 31.000 under sommaren.


Fritidshushåll

Våra tidningars sommarnummer delas ut i alla fritidshushålls brevlådor i hela vårt utgivningsområde, vilket vi är unika med.

ValdemarsviksBladet har ett specialnummer inför påsk där tidningen skickas hem per post (ADR) till alla fritidshushållsägares hemortsadresser utanför Valdemarsviks kommun. Vårt majnummer, Sommarguiden, skickas även hem till dessa adresser.


I vilka områden delas tidningarna ut?

ValdemarsviksBladet
– Alla hushåll och företag i hela Valdemarsviks kommun
– Alla hushåll och företag i hela Söderköpings kommun
– Alla fritidshushåll i Valdemarsviks kommun maj, juni och juli
– Alla fritidshushåll i Söderköpings kommun juni och juli

Åtvidabergsplatsen
– Alla hushåll och företag i hela Åtvidabergs kommun
– Alla hushåll och företag i Linköpings kommun, postnummerområde 58595, 58963, 58964 och 58965
– Alla fritidshushåll i ovanstående områden juni och juli

Gamlebyplatsen
– Alla hushåll och företag i hela Västerviks kommun, dock ej staden Västervik
– Alla fritidshushåll i ovanstående område juni


Om jag inte kan göra min annons själv?

– Vi hjälper gärna till och gör din annons efter dina önskemål.
– Vi behöver text, bilder och logotyp etcetera, så gör vi ett förslag som du får godkänna innan vi går i tryck.
– Oftast är det lättare att se hur man vill att en annons ska se ut när man har ett förslag att utgå ifrån.


Vad kostar det att få hjälp med att göra en annons?

– Normal layout kostar inget, det ingår i priset.
– Vill man ha mera avancerad hjälp debiterar vi normalt timarvode.

Vi ansvarar inte för inskickat material och du som annonsör har ansvar för att bilder får användas av upphovsrättsliga skäl.

Annonser som vi skapar får inte användas i till exempel sociala medier eller tryck utan vårt tillstånd.


Om jag gör annonsen själv, vad gäller då?

– Vi vill ha ditt annonsmaterial som högupplöst PDF eller EPS.
– Gör annonsen i rätt storlek, med eller utan skärmärken.
– Bifoga udda typsnitt eller gör dem till kurvor i annonsfilen innan du sparar den.
– Tänk på att ha så hög upplösning som möjligt på bilder och logotyp.