Från Gärdsnäs till Hälla

Vandring längs Östgötaleden under Friluftslivets år 2021

Text: Carina Jarhall Foto: Anne Hederén

Åtvidaberg har cirka 9 mil Östgötaled som går genom marker som ofta är ändlöst vackra. Lördagen den 18 september fick vi möjlighet att närmare bekanta oss med leden från Gärdsnäs till Hälla. I Gärdsnäs mötte representanter från Hannäs IF upp och vi blev av Karl-Olov Nilsson grundligt guidade i den gamla byns historia. Många dråpliga berättelser från 50 och 60 talet fick oss att skratta gott.

Region Östergötland är huvudman för Östgötaleden och varje kommun har ansvar för sin del av leden. Åtvidabergs kommun har i sin tur skötselavtal med ett antal föreningar som tar hand om var sin sträcka av leden.

Hannäs IF är den förening som sköter om sträckan Rumma-Fallingeberg. De gav oss nu en natur och kulturupplevelse som avslutades vid rastplatsen i Hälla, en fantastiskt vacker plats. Vi njöt av utsikt över Yxningen som förstärktes av att vi blev bjudna på grillad korv, kaffe och kaka. Runt grillen och guiden samlades ca 25 intresserade åhörare.

En av deltagarna var Anne Hederén från Region Östergötland, hon är ansvarig för den upprustningen av Östgötaleden som pågår i hela länet. Anne ger oss bakgrunden till den pågående satsningen:
– “Vi ser ett stort förnyat intresse för natur, friluftsliv och vandring både som avkoppling i vardagen och som reseanledning. Trenden var inledd innan pandemin, men har förstärkts under de senaste åren. Och vi har ett riktigt guldkorn i Östgötaleden! Över 150 mil lång är den Sveriges längsta låglandsled. Därför satsar Region Östergötland nu mycket resurser på att stärka kvalitén. Bra skyltning och information är avgörande för att det ska vara en trygg vandringsupplevelse för både ovana och mer vana vandrare.

Det handlar om dels om nya vägvisningsskyltar som talar om hur långt det är till nästa plats, rastplats, toalett etc. och entréskyltar med kartor över etappen. Vi stödjer också kommunerna med pengar till tillgängliga rastplatser och eldsäkra grillplatser. Östgötaleden har också fått en ny hemsida där man kan hitta information och vandringstips och, inte minst, en digital karta som även kan öppnas i mobilen och användas som stöd när man vandrar ute i markerna. Nästa år kommer även både en bok och en kartatlas om leden”.

Här i Åtvidaberg har nya stolpar med över 100 vägvisnings-skyltar satts upp, så vandrarna lätt ska hitta till sitt mål.
Arbetet har pågått under denna säsong, arbetet fortgår och beräknas vara klart till vandringssäsongen 2022.