Gamleby Företagarförening och Bysamverkan!

I Gamleby verkar sedan några år Gamleby Företagarförening, som har sitt ursprung i projektet Nya Gamleby och senare BID-projektet. Under Nya Gamleby-tiden bestod föreningen av företag i besöksnäringen, men är idag öppen för alla företag och företagare i Gamleby med omnejd. Den del som drevs tidigare kallas idag Bysamverkan och leds av byledaren Maria Björkman. Målet med GFF och Bysamverkan är att få ett trevligare och attraktivare Gamleby med en ännu bättre utveckling. För att vi i Gamleby skall få bästa utfall av kommunens arbete är det viktigt att det finns en samlad part i Gamleby för kommunen att samtala med.

Även för företag utanför besöksnäringen är utvecklingen och verksamheten viktig för att öka möjligheter till rekrytering och för att alla skall trivas i Gamleby. En enskild näringsidkare som har en god idé om förbättring i Gamleby kan ha svårt att få gehör då kommunen kan uppleva att det finns risk att andra tycker tvärtom. Genom att vi stämmer av och kommer överens inom GFF har kommunen en part att samverka med. GFF har också regelbundna möten med kommunledningen på sin agenda.

I Bysamverkan arbetar vi med evenemang och marknadsföring i Gamleby. De företag som finns inom besöksnäring, t.ex. affärer och restauranger, betalar en högre serviceavgift till GFF som tillsammans med ett tillskott av fastighetsägaren för centrum läggs i en pott för bysamverkan. De här pengarna förmeras av samarbeten med Tjustbygdens Sparbank och Västerviks kommun vilket ger resurser till att få många stora som små evenemang att genomföras samt att finansiera den byledartjänst på 50% som arbetar med Gamleby. Ända sedan starten är tjänsten placerad hos Västervik Framåt för att ge tillgång till kollegor och utveckling och lösa de praktiska arbetsgivarfrågorna.

Är du företagare i eller kring Gamleby?

Vi fokuserar nu på att bli fler företagare framför allt utanför vår traditionella besöksnäringsbransch. Det är viktigt för att vårt arbete med Gamlebys utveckling skall ha bra tyngd. För dig som inte i stor utsträckning riktar dig direkt till konsument i Gamleby finns nu vårt B2B-medlemsskap för 850 kronor per år.

Välkommen att bli medlem!

Kontakta Maria: byledare@gamlebyforetag.se eller 0490-875 26.