Handelsprogrammet blir Försäljnings- och serviceprogrammet

Från och med hösten 2022 byter Handelsprogrammet namn till Försäljnings- och serviceprogrammet. Oscar Friström, lärare på Bildningscentrum Facetten berättar.

Hur kommer det sig att ni ska byta namn?
Handelsprogrammet är mer än bara detalj- och dagligvaruhandel. Eleverna får idag inte bara kunskap om hur man arbetar i butik utan väldigt mycket annat också. Vi utbildar våra elever inom försäljning, marknadsföring, kommunikation och service. Varför programmet byter namn nationellt är jag inte helt säker på men vi passar på att bredda utbildningen ytterligare här på Bildningscentrum för att möta arbetsgivarnas behov, som idag också är riktad mot kommunikation, layout, copywriting och besöksnäringen. Tidigt i utbildningen får eleverna kontakt med företagen och kan börja bygga sitt professionella nätverk. Vi pratar mycket om vikten av att ha ett kontaktnät och vårda sina kontakter – att ha ett kontaktnät är många gånger avgörande för att få ett jobb. Försäljnings- och serviceprogrammet blir helt enkelt en ännu bredare utbildning.

Blir det några andra förändringar i samband med namnbytet?
Vi kommer anpassa det nya programmet mot den lokala efterfrågan som finns på orten. Redan idag har vi en pågående omvärldsanalys om vart vi är på väg någonstans och möter upp det vi ser. Vi har ett gott samarbete med näringslivet genom bland annat branschråd och Arbetsplatsförlagt lärande (APL-platser, eller praktik som det ofta kallas). Vi försöker möta upp näringslivets kompetensbehov och jobbar aktivt med många samarbeten och dialoger – men det kan alltid bli bättre! Världen digitaliseras i rasande fart och vi anpassar vårt innehåll mot detta. Vi ser även att besöksnäringen har stor potential att växa lokalt och utvecklar oss delvis i den riktningen.

Eleverna hos oss i årskurs 3 driver UF-Företag där de får utveckla och driva sin affärsidé. I dessa projekt är näringslivet ofta med som bedömare av affärsplanerna för att se att det håller, hur eleverna har tänkt kring marknadsföring, sälj och lönsamhet. Eleverna får feedback direkt – hur står sig idén mot verkligen? Ibland kan även UF-Företagen vara ett komplement till befintliga företag som finns, som kanske behöver input kring något i deras verksamhet. I år har vi ett UF-Företag som tagit sig hela vägen till SM-final i Göteborg. Det är vi väldigt stolta över.

Ni har påbörjat arbetet med en nationell certifiering hos Handelsrådet, vad innebär det?
Vi har anmält programmet till Handelsrådet som håller i certifieringen tillsammans med en extern bedömare. Vi genomlyser och utvärderar hela verksamheten, hur ska vi utvecklas framåt, hur ska vi förbättra anställningsbarheten ytterligare osv. Om vi får en certifiering så blir det en form av kvalitetssäkring. Certifieringen följs upp och handlar om att utbildningen kontinuerligt förbättras och anpassas mot omvärlden.

Hur ser elevernas jobbmöjligheter ut efter slutfört program?
De senaste åren har 80–90% haft en anställning efter examen. Jobbmöjligheterna efter studenten är stor, 12 av 13 handelselever som tog studenten 2021 hade en anställning efter examen, många av dem redan innan studenten. Det är fantastiskt roligt och något vi är väldigt stolta över – det visar att vi ger eleverna den bästa möjliga förutsättningen för en bra start i arbetslivet och att utbildningen och erfarenheterna väger tungt i deras cv:n.

Text: Frida Almqvist
Foto: Henrik Eneroth