Ivan Johansson och Rolf Gordon – två Greboprofiler som verkat för att bevara Grebos historia 

Det finns två profiler från Grebo som vigt sina liv åt att verka för, och bevara, Grebos historia.
Konstnären Ivan Johansson och Grebo Hembygdsförenings grundare Rolf Gordon. 


Grebo, en liten ort med 1 300 personer i centralorten har en stark och bevarad historia som inte hade varit möjlig utan eldsjälar på orten, som haft det intresset. 

Konstnären Ivan Johansson
Ivan Johansson, en konstnär som verkat i Grebo i hela sitt liv. Han föddes år 1936 och avled år 2022 efter sviterna av Corona. Ivans tavlor, som han gjort under åren, är mestadels gjorda med blyerts och tusch. Han har framför allt tecknat tavlor med olika Grebomotiv, gjort specialbeställningar till privatpersoner och ritningar för hus och tillbyggnader. Han har även arbetat på Saab, som tecknare av flygplan.

Ivan har gjort en beskrivning av Grebos kyrkor. Han har även skrivit en bok med populärbeskrivningar om vad som hänt i kyrkan och i Grebo som heter Grebo kyrka: historia att minnas

Ivan har vid sidan om sitt konstnärliga arbete varit kyrkvaktmästare i Grebo. Han har även ritat ljusbäraren i Grebo kyrka och utformat minneslunden.

– Ingen kunde förstå alla dessa talanger som han besatt. Han var alltid väldigt ödmjuk och lågmäld, och skyltade aldrig med sina talanger eller färdigheter, berättar Sigurd ”Sigge”
Petterson.

Ivans gedigna samling av bilder med Grebomotiv finns att beskåda i aktivitetshuset Gullvivan i Grebo. Samlingen började som julkortsmotiv 1978 åt Grebos Hembygdsförening och föreställer olika byggnader och platser i Grebo. På senare år har Ivan gjort tillägg till dessa julkortsmotiv med en beskrivning av vad de föreställer och vad byggnaden eller platsen haft för funktion på orten.

Grebo Byalag driver Gullvivan sen 2013. Det är Grebos äldsta skola från 1847, sedan lärarbostad från 1925, och som idag är ett aktivitetshus i Grebo med vacker utsikt över sjön Årlången. Idag bedrivs olika verksamheter i huset, som till exempel öppen förskola, yogaklasser, kyrkans körer, vävgrupp och övande rockband. Men, utan Sigurd ”Sigge” Pettersson från Grebo Byalag, hade inte detta varit möjligt.

– Lokalen var utdömd och hade ett stort behov av renovering och skulle faktiskt rivas. En kvinna i Grebo
erbjöd sig att donera 500 000 kr till några som kunde åta sig att renovera Gullvivan. Jag erbjöd mig att vara projektledare och att driva detta med Grebo Byalag. Sagt och gjort, vi renoverade huset under cirka ett år och nu är ett fullt fungerande aktivitetshus, berättar Sigge.

Grebo Hembygdsföreningens grundare Rolf Gordon
Rolf Gordon, som idag är 90 år, har arbetat sitt yrkesverksamma liv som lärare i Grebo och har alltid haft med sig kameran och filmkameran överallt. Han startade upp Grebo Hembygdsförening 1978, som i år firade 45 år.

Tankar på att bilda en hembygdsförening hade länge funnits hos flera personer i Grebo, men först 1978 hände något som aktualiserade frågan. Hans-Erik Kjellberg gick hastigt bort. Han hade under flera år samlat gamla bruksföremål och andra intressanta ting, som han ropat in på auktioner och därmed fyllt övervåningen i sitt föräldrahem i Fagerdal. Tanken var att ordna ett hembygdsmuseum. Hans bror, Harry, ansåg att man måste göra något med samlingen. Då förverkligades idén om att starta en Hembygdsförening i Grebo och där ta vara på alla dessa föremål från Fagerdal.

– Och på den vägen är det, jag blev ordförande i den nybildade Hembygdsföreningen och har varit det till 2020, berättar Rolf Gordon.

Den nystartade Hembygdsföreningen sökte då efter en lokal, och fick möjlighet att hyra Klockaregården, som först behövde renoveras. Efter renoveringen flyttades sedan föremålen från Fagerdal till Klockaregården.

Under åren har hembygdsföreningen anordnat en mängd olika aktiviteter. Det har varit allt ifrån friluftsgudstjänster, sommarcafé, pubaftnar, musik-quiz, aktivitetsdagar, filmvisningar, Grebo-dagar, julmarknader, teaterresor, besök på olika platser, föreläsningar och har framställt och givit ut
Grebobilder 1-3.

– Grebo 91 var en kultursatsning, då Grebos många föreningar skulle ordna så att det blev en aktivitet varje dag under 9 dagar, från lördag till nästa måndag. Det är därifrån ”Respexet” (en lokal teatergrupp) är sprungen, berättar Rolf.

Mycket har arrangerats och gjorts i Grebo för att få bygden levande och få dess historia bevarad. Utan Ivan och Rolf hade det kanske inte Grebo sett ut som det gör idag. Och utan dem hade kanske inte historian som idag finns nerskriven och även är visualiserad i bild, film och foto funnits.