Kalmar läns största landsbygdsevenemang Grönt veckoslut i Gamleby

NÄRHETER: HAR ANORDNATS I GAMLEBY SEDAN 1970-TALET

Grönt veckoslut har ordnats i Gamleby sedan 1970-talet. Grönt veckoslut är mer än en lantbruksmässa. Det är också en mötesplats, en familjefest och en manifestation för lantbrukets- och landsbygdens näringar, för aktiva företagare på landsbygden, för deras familjer och för intresserade konsumenter. Programmet innehåller allt ifrån lokalproducerad mat, maskin- och demouppvisningar, intressanta föreläsningar samt roliga barnaktiviteter.

För de yngre besökarna öppnas djurstallar och övriga lokaler upp och det visas allt från syrsor och skalbaggar till grisar och kor. Trollkarlen Mr Goran kommer och trollar flera gånger varje dag och det blir både hund- och hästuppvisningar. På lördagen anordnas kosläpp vilket brukar roa både stora och små besökare.

Ett unikt evenemang med en bred målgrupp

– Det är ett unikt evenemang i och med att målgruppen är så bred. I år har vi satsat extra på att erbjuda de vuxna besökarna föreläsningar inom högaktuella områden av intresse för landsbygdens företagare. Vattenfrågor, både vad gäller dränering och torka är ett område som vi belyser extra. Dessutom erbjuds korta inspirationsföredrag som handlar om självförsörjning för de besökare som kanske är intresserade av att öka sin egen krisberedskap, säger Paul Robertsson, vd Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge.

För att förbättra logistiken in till området har parkeringsavgiften tagits bort och ersatts av en entréavgift för vuxna.

– Det kommer ge snabbare tillträde till området och hjälper oss att långsiktigt kunna arrangera evenemanget i framtiden, säger Sofie Alvarsson, projektledare för Grönt veckoslut.

Text: Anette Ekh
Foto: Hushållningssällskapet