Kämparna driver projekt mot arbetslöshet och okunskap!

Vi möter Kämparna för första gången ute på Grännäsparken vid nationaldagsfirandet. Där de är en del av firandet och de kvinnor vi möter har gjort en mattallrik med lite smått och gott som visar lite av deras matkultur.

Jag köper en tallrik, maten och drycken var spännande och smakade bra, och småpratar lite med en kvinna där om vad som serveras. När jag träffar henne vid ett senare tillfälle så visar det sig att det inte var hon utan hennes tvillingsyster.

Jag fick även en pratstund med Djamal Hamaili, kommunens flyktingsamordnare, och han berättade lite om denna nybildade förening, att det är ett arbetsintegrerade socialt företagande med målet att skapa och driva verksamheter som ger människor möjlighet till arbete och utbildning.

Projektet känns väldigt spännande så vi frågar om vi kan få mera information, prata med de involverade och höra deras sida av detta projekt.

Deltagarantalet har pendlat mellan 22 till 5 stycken och just nu är de 6 stycken i en homogen grupp. Alla deltagare kommer från Syrien förutom en kvinna som är från Eritrea. Det är lite olika åldrar och olika länge har de varit i Sverige och också naturligt med olika kunskaper i svenska språket. Men de man möts av och också känner är viljan, värmen och det hjärtliga mottagandet, en grupp som växt sig samman och vill bli en del av samhället. Djamal och Camilla Carlsson från Coompanion jobbar med detta projekt.

Vi bjuds på fika och de berättar lite om sig själva och de hjälps åt om man inte alltid förstår eller får fram de svenska orden. Vi frågar lite också hur de andra ser på framtiden, är det en framtid i Valdemarsvik de ser?

De ser framtiden här, de fungerar bra tillsammans som grupp och de känner tillit till varandra vilket är viktigt.

– Huvudmålet är, säger de, krig mot arbetslöshet och okunskap.

Och när sedan tröttheten sätter in då tar de till musik och skratt och de känner sig som en enda stor familj.

Vad är då ett arbetsintegrerat socialt företag, ASF?
Ett arbetsintegrerat socialt företag säljer varor och tjänster som vilket företag som helst men har som övergripande mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv.

Kämparnas överskott återinvesteras alltid i verksamheten för att skapa nya jobb eller investera i kompetensutveckling eller utrustning.

Djamal berättar att de är litet av en föregångare i Sverige med denna typ av projekt med invandrarkvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden i en mindre kommun. Projektet är finansierat av Länsstyrelsen Östergötland och målet är implementering efter projekttidens slut.

Text Anette Svensson
Foto: Thomas Ekh

Från vänster till höger, uppifrån och ner på bilden:
Ramia Sulaiman, Bana Ghazal, Sawsan Aljadoua, Asma Shabab,
Narjes Zidan, Huda Ibrahim och Badrieh Akkash.