Kvarteret Nynnell -en konstnärlig oas

NÄRHETER: ÖVER FYRA DECENNIER AV KONSTNÄRLIGT SKAPANDE OCH KREATIVITET

Lore Nynnell, konstnären med mångårig erfarenhet, som ursprungligen kommer från Danmark men även bott i Brasilien. Hon har funnit sitt kall och sin plats utanför Gamleby där hon driver Kvarteret Nynnell.

Med en passion för konst, material och skapande fortsätter Lore Nynnell att inspirera och locka besökare till Kvarteret Nynnell. Genom en mix av eget skapande, samarbeten och workshops bidrar hon till att skapa en pulserande konstscen i regionen.

Hon välkomnar besökare till en unik och konstnärlig värld med en egen ateljé, galleri, skulpturpark och utställningsrummet Längan.

Stenen som formar sig till konst

Lore utforskar stenens möjligheter och skapar verk som bär på en unik livskraft. Genom hennes berättelser och guidade rundturer får besökarna en inblick i hennes konstnärliga process och kärlek till materialet.

Besökare kan även följa hennes inledande arbete med nästa konstverk i Diorit från Västervik. Den kontinuerliga processen av att utforska och skapa är centralt i Lore Nynells konstnärskap.

Längan – konstnärlig mångfald

I Längan får olika konstnärer möjlighet att visa sina verk, vilket skapar en dynamisk och varierad konstnärlig miljö.

Närmast på tur är Mika Liffner, som ställer ut sina målningar ArtAct. När det inte är gästande konstnärer som ställer kan besökarna njuta av Ove Megins akryltavlor.

Från sten till papper – en konstnärlig resa

I samband med projektet BARK, kultur – fantasi – arkitektur – natur, bjuder Lore in till en workshop där deltagarna får utforska skapandet av skulpturer och kläder i olika sorters papper.

Workshopen avslutas med en utställning 2 och 8-9 juni där verken som skapats visas upp. Genom att växla mellan material skapar hon en spännande och nyskapande konstnärlig upplevelse och att upptäcka konstens värld på olika sätt.

Offentlig konst och samarbeten

Med kunder som Svenska kyrkan, kommuner och skolor har Lore skapat konstverk som berikar offentliga miljöer. Hennes verk, till exempel Hyacinten, fångar betraktarens uppmärksamhet och väcker nyfikenhet.

Spektrummet på Valdemarsviks bibliotek – en konstutställning att se fram emot

I höst kommer Lore att visa upp några av sina verk på Valdemarsviks bibliotek, vilket ger besökarna möjlighet att fördjupa sig i hennes konstnärliga universum även utanför Kvarteret Nynnell.

Text: Anette Ekh
Foto: Thomas Ekh

1 / 13