Lägre andel långtids­arbetslösa i Valdemarsvik

Martin Olsson, Newsworthy

Andelen som varit utan arbete i minst ett år i Valdemarsvik var lägre i december 2023 jämfört med samma månad för ett år sedan. Det visar Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik.

Andelen som varit utan arbete i minst ett år i Valdemarsvik var lägre i december jämfört med samma månad för ett år sedan. Det visar Arbetsfömedlingens senaste månadsstatistik.

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 68 till 52, eller 1,6 procent av arbetskraften i december 2023.

I Norrköping finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 4,1 procent, medan Ydre har lägst (1,2 procent). I Östergötland som helhet hade 6 915 personer (3,0 procent) varit arbetslösa i minst ett år i december. Det är 44 personer fler än månaden innan.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Östergötlands län i december 2023

KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan november 2023 (procentenheter)Förändring sedan december 2022 (procentenheter)
Norrköping4,1 %±0,0−0,5
Finspång3,5 %±0,0−0,7
Motala2,9 %+0,1±0,0
Linköping2,5 %±0,0−0,3
Valdemarsvik2,4 %±0,0−0,4
Söderköping2,2 %−0,1−0,4
Mjölby2,1 %+0,1−0,2
Ödeshög2,0 %−0,1+0,6
Boxholm1,8 %+0,2−0,2
Vadstena1,8 %−0,1−0,1
Åtvidaberg1,6 %±0,0−0,2
Kinda1,5 %±0,0−0,5
Ydre1,2 %+0,1−0,4

Totalt i riket hade drygt 139 000 personer varit utan arbete i minst ett år i december. Det motsvarar 2,7 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 81 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Valdemarsviks kommun är 22 personer mellan 55 och 651 år och mellan en och fyra är mellan 18 och 24 år. För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 2,4 procent medan den i den yngre gruppen är mellan 0,4 och 1,5 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

56 av de långtidsarbetslösa i Valdemarsvik är födda i Sverige, medan 25 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,9 procent, medan den är tre gånger så hög – 6,0 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Långtidsarbetslöshet i Valdemarsvik i december 2023

December 2023Förändring sedan november 2023Förändring sedan december 2022
Antal arbetslösa i minst ett år81+2 ▲−9 ▼
varav arbetslösa i minst två år52−4 ▼−16 ▼
Antal födda utomlands 25−2 ▼−12 ▼
Antal födda i Sverige56+4 ▲+3 ▲
Antal utan gymnasieutbildning18−3 ▼−14 ▼
Antal med gymnasieutbildning43+3 ▲+6 ▲
Antal med eftergymnasial utbildning20+2 ▲−1 ▼
Antal 18–24 år<5
Antal 55–65 år22+2 ▲+1 ▲

Sedan november 2023 är småtal, färre än fem personer, maskade i statistiken på kommunivå. Vi redovisar det som <5 i tabeller.I de fallen redovisar vi inte förändring.

Andel arbetslösa i minst ett år

ValdemarsvikÖstergötlands länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år2,4 %3,0 %2,7 %
Andel arbetslösa i minst två år1,6 %1,8 %1,5 %
Bland födda utomlands6,0 %9,1 %7,0 %
Bland födda i Sverige1,9 %1,4 %1,3 %
Bland dem utan gymnasieutbildning3,6 %11,3 %9,5 %
Bland dem med gymnasieutbildning2,1 %2,3 %2,1 %
Bland dem med eftergymnasial utbildning2,5 %1,6 %1,6 %
Bland 18–24-åringar0,4–1,5 %1,8–1,9 %1,4 %
Bland 55–65-åringar2,4 %4,0 %3,5 %

När det rör få personer, färre än fem, redovisas inte exakt antal arbetslösa i en grupp. Vi har då räknat ut minsta och största möjliga andel av arbetskraften.

Martin Olsson
martin@newsworthy.se
Datajournalist


Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När Arbetsförmedlingen pratar om långtidsarbetslösa så används inskrivna arbetslösa utan arbete i mer än 12 månader.

Sedan november 2023 är småtal, färre än fem personer, maskade i statistiken på kommunivå. Vi redovisar det som <5 i tabeller. På länsnivå räknar vi samman kommunerna i länet, och när det finns maskade tal redovisar vi möjligt intervall. I de fallen redovisar vi inte något exakt förändringstal, eftersom vi inte vet det.

1 Från och med år 2023 räknas även 65-åringar in i arbetskraften. Äldre statistik avser 16- till 64-åringar.