Leader Kustlandet – Inflyttarprojektet

Leader Kustlandet driver under 2023-2024 ett projekt som ska locka personer att flytta in till Kustlandet-kommunerna samt att marknadsföra regionen som en lockande plats att leva, arbeta och bo på.

Jenny Svendsby arbetar sedan januari som projektledare och målet är att ta fram en arbetsprocess, en mall, för andra om-råden inom Kustlandet.

Projektet kommer att inventera tomma hus och lokaler och verka för att dessa ska bli tillgängliga på fastighetsmarknaden samt matchning med tillgängliga bostäder och personer som är intresserade av att flytta till området. Detsamma gäller när lokala företag behöver kompetens, att matcha boenden med nyrekryteringar.

Vidare ska projektet hitta landsbygdsambassadörer från området som är hemvändare, entreprenörer, inflyttare etcetera. De ska inspirera andra att flytta till platsen med sina erfarenheter.

Marknadsföring av området är också en del av arbetet och här kommer projektet att assistera kommuner och andra lokala aktörer med marknadsmaterial som lyfter platsens fördelar och därmed främjar inflyttning.

– Vi börjar med två pilotområden, säger Jenny, Fliseryd i Mönsterås kommun och Misterhult, Mörtfors, Blankaholm och Solstadström i Västerviks och Oskarshamns kommuner.

Till våren 2024 är en kampanj planerad som går ut på att motivera sommarstugeägare och flytta till området och skriva sig på platsen permanent. Här kommer fördelarna att bli åretruntboende att belysas och hur det bidrar till bibehållen service etcetera på platsen.

Text och foto: Thomas Ekh