Leader Kustlandet – stöd till lokala initiativ och lokala förutsättningar

Genom Leader Kustlandet kan föreningar, organisationer och företag få ekonomiskt stöd för att
genomföra idéer som bidrar till områdets utveckling.

Leader Kustlandet har funnits sedan början av 2000-talet och det geografiska området omfattar sex kommuner utmed kusten från Norrköpings kommun i norr till Mönsterås kommun i söder.

– Totalt finns det 40 Leaderområden som täcker i stort sett hela Sverige, berättar Gustaf Westring, verksamhetsledare.

Nu befinner de sig i en fas där förra projektperioden, 2014-2022, är på väg att avslutas och den nya, 2023-2027, har startat. För att undvika ett glapp i tiden mellan projektperioderna förlängdes den förra programperioden med två år.

Cirka 190 projekt i olika former genomfördes under 2014-2022 och resultatet av dessa projekt lever kvar i området där verksamheterna drivs vidare av projektorganisationerna.

– Det riktade företagsstödet blev lyckat, säger Anette Viheriälä, projektkoordinator. Det var ett nytt stöd där mindre företag kunde få ekonomiskt bidrag till bland annat investeringar.

Ny projektperiod 2023-2027
Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom hela EU som grundar sig på en lokal efterfrågan, där lokalt initiativ, förutsättningar och engagemang är viktigt. Det är de som bor och verkar i området som vet bäst vad som behöver göras. Inför nya perioden genomfördes både digitala möten och enkäter i hela det geografiska området, där unga som gamla var inbjudna, och kunde ge förslag och synpunkter på vad som projektet skulle innehålla.

Under denna projektperiod kan föreningar, organisationer och företag söka bidrag inom fyra insatsområden.
· Kultur, idrott, fritid och kultur
· Boende, infrastruktur och kommunikationer
· Näringsliv och sysselsättning
· Klimat och miljö

En projektidé kan innehålla ett eller flera områden och när en ansökan kommer in tittar de även på om nyttan av projektet tillfaller många eller om det är för ett fåtal.

Kvar finns det lyckade företagsstödet från förra perioden men även mikrostöd, MILOU, som är stöd till mindre projekt för lokal utveckling med snabbare beslut och utbetalning.

SLUP, dvs. stöd till smarta utvecklingsprocesser för lokala organisationer, är ytterligare en projektform. Processen innebär att alla i bygden ska känna sig delaktiga i att ta fram en lokal utvecklingsplan. Det kan vara att hitta ny teknik eller digitala lösningar för en bygd som till exempel appar för samåkning, återbruk eller arbetskraft.

Hur går man tillväga med en ansökan?
Det finns säkert många utvecklingsidéer ute i bygderna och för att de verkligen ska bli av så är rådet att kontakta Gustaf eller Anette på Leader Kustlandets kontor. De kommer sedan att lotsa er i ansökningsprocessen. Vill ni att de kommer ut på besök till er så är det inget problem.
Se deras hemsida www.kustlandet.se.

– Leader tar EU till köksbordet, förklarar Anette.

Ett tips till er som funderar på ett projekt är främst att prata med andra i området, Leader bygger på dialog, och för att genomföra ett projekt behöver man vara några personer med olika kunskaper och egenskaper. Projektidén ska ha ett nytänk och ska leda till utveckling. Var inte heller rädd för att vara öppen med idén, när projektet väl är godkänt blir det ändå offentligt.

Både Gustaf och Anette önskar att flera ungdomar engagerar sig i landsbygdsutvecklingen.

– Människor och organisationer utvecklas även själva av att driva projekt, avslutar Gustaf. Man lär sig saker, får erfarenhet, knyter nya kontakter, vidgar sina vyer, och, inte minst, har roligt när man åstadkommer något tillsammans.

Text och foto: Thomas Ekh
(Från vänster på bilden: Anette Viheriälä, Gustaf Westring och Jenny Svendsby)