Nå fritidshusägare i sommar!

Vi erbjuder ett paketpris på annonsering i våra tre gratistidningar i sommar. Tidningarna delas även ut i alla brevlådor hos fritidshushållen.

Vi är unika med att dela ut våra tidningar även till fritidshushållen under sommaren i hela vårt utgivningsområde. Med en annons i alla tre tidningar når du ut i hela Valdemarsviks, Söderköpings, Åtvidabergs, Västerviks (ej i staden Västervik kommuner och i Sturefors och Bestorp i Linköpings kommun.

Totalt delar vi ut våra tre tidningar till 37 000 hushåll och företag.
Cirka 90% av våra tidningar delas ut i alla hushålls och företags brevlådor, inga överupplagor som läggs i ställ.
Våra tidningar finns även tillgängliga på utvalda turistbyråer, Info Points och strategiska platser.

Erbjudande!

Gäller annonsering i våra tre gratistidningars sommarnummer 2024

AnnonsstorlekAnnonspris sommarnummerOrdinarie pris
Åttondels annons
(91×65 mm)
4.238 kronor
(1.413 kr/annons)
5.085 kronor
(1.695 kr/annons)
Kvartssidesannons
(91×134 mm alt. 189x65mm)
6.000 kronor
(2.000 kr/annons)
7.200 kronor
(2.400 kr/annons)
Halvsidesannons
(91×276 mm alt. 189x134mm)
11.125 kronor
(3.708 kr/annons)
13.350 kronor
(4.450 kr/annons)
Helsidesannons
(189x276mm)
14.875 kronor
(4.958 kr/annons)
17.850 kronor
(5.950 kr/annons)
Ovanstående priser är exklusive moms.
Utdelning sommarnummer 37.000 exemplar (78.000 personer)

Rabatt

Ovanstående priserbjudande i alla tre tidningar motsvarar 17% rabatt.
Om ditt företag redan har ett abonnemang i en eller två av våra tidningar är totalrabatten upp till 22%.

Kontakta oss!

Är du intresserad av mera information eller boka ett annonsupplägg så är du välkommen att kontakta oss.
Telefon 0123-121 81 eller e-post info@mediatrio.se

Välkommen!