Ny ordförande i Träffpunkten Björsäter

I en liten skogsdunge i utkanten av samhället Björsäter finns Träffpunkten Björsäter.
En förening som driver gamla Folkets hus i Björsäter med syftet att bibehålla lokalen för en levande bygd och samhälle.

Text: Frida Almqvist
Foto: Träffpunkten Björsäter

Träffpunkten Björsäter är en andelsägd förening. Andelsägarna är såväl privatpersoner som företag – företrädesvis från bygden. Utöver andelsägarna finns cirka 200 betalande medlemmar som stödjer föreningen. Föreningen startades 2005 med fokus på att rädda Folkets hus i Björsäter.

Sedan dess har Cathrine Mårtensson Larsson varit ordförande. Hon har lagt mycket tid och engagemang i föreningen under hennes 17 år som ordförande, men den 30 mars avgick hon och en ny ordförande valdes.

– Jag har gjort mycket för Träffpunkten därför känns det vemodigt att sluta men jag måste ta ett steg tillbaka då nya mål finns. Hon hoppas den nya ordföranden hänger i lika länge som hon själv gjort, berättar Cathrine.

Den nya ordföranden heter Karl-Johan Karlsson. Han tillträdde vid årsmötet men har sedan förra året varit aktiv i föreningen och styrelsen. Cathrine kommer fortsätta att ansvara för den årliga auktionen till förmån för Träffpunkten.

För att kunna rädda, renovera och bibehålla Folkets hus har olika arrangemang genomförts under åren. Allt ifrån loppmarknader, knallemarknad, auktioner, mässor, till danser och trollerishower. Träffpunkten hyrs även ut till privatpersoner för privata sammankomster och bröllop samt till föreningar som själva vill anordna arrangemang eller ha möten.

– Som mest hade vi sex bröllop under en sommar – det var riktigt roligt, säger Cathrine.

Tack vare allt ideellt arbete, entusiasm och de genomförda aktiviteterna har man under åren kunnat renovera Träffpunkten. Vi har bland annat målat om både utvändigt och invändigt, installerat jordvärme, slipat parkettgolvet, renoverat toaletterna och restaurerat det som behövts fixas.

Nu efter pandemin och restriktionerna har släppts så hoppas föreningen på många arrangemang så att Träffpunkten i Björsäter får leva vidare i många, många år till.