Nystart, tredje träffen

Det är du som bestämmer… eller?

Har du tänkt på att även när man har bestämt sig för något man tycker är viktigt så kan det vara svårt att hålla sig till planen och faktiskt få det gjort? Att ringa det där samtalet, börja motionera, minska jobbtimmarna…

Någonstans på vägen blir man liksom kidnappad av sina egna tankar som gör upp helt nya planer för en och som man bara liksom köper rakt av och hänger med på.

”Nej, idag är det så dåligt väder, jag tar en fika framför TV:n i stället för den där promenaden” Eller: ”jag ska bara avsluta det här projektet, sen kommer jag ta det lugnare”… Någon som känner igen sig, eller är det bara jag?

Under den tredje Nystartsträffen pratade vi om att man kan tro att det är lätt att börja göra det man vill, när man väl bestämt sig. Men trots våra bästa intentioner visar det sig om och om igen att det faktiskt är rätt svårt.

En anledning till det är våra tankar. Precis som en fisk är omedveten om att den är blöt och simmar runt i vatten är vi människor ganska omedvetna om att vi hela tiden tänker. Att tänka är vårt naturliga tillstånd och vår hjärna söker ständigt efter problem som den försöker lösa.

Man har i studier sett att när vi känner en känsla så håller den fysiologiska reaktionen i sig en relativt kort stund, men vi vet att vi kan fastna i ett stämningsläge under lång tid. Varför? Jo, för att vi tänker! Och tankarna skapar nya känsloreaktioner. Ett sätt att kunna bryta kedjan är att ändra vårt förhållningssätt till tankarna utifrån frågeställningen: hur hjälpsam är den här tanken? För den mig närmare eller längre ifrån det jag vill? Är tanken hjälpsam så lyssnar vi in den. Om inte så låter vi den finnas där i bakgrunden, nästan som en radio som spelar någon trist melodi medan vi väljer att fokusera på det vi gör.

Ett sätt att träna på det här är att identifiera en ohjälpsam tanke man har om sig själv, till exempel ”jag är korkad”, eller ”jag är ful”. Försök sedan smälta ihop med den tanken och ta den för en sanning under en halv minut. Spola sedan tillbaka tanken och lägg till ”Jag får tanken att jag är korkad”, upprepa den under 30 sekunder. Spola sedan tillbaka den igen och lägg till ”Jag uppmärksammar att jag får tanken att jag är korkad”, upprepa under 30 sekunder.

Undersök sedan om du upplevde någon skillnad mellan de olika sätten att förhålla dig till tanken. Deltagarna beskrev skillnaden som att de fick mer distans till sin tanke under de två senare stegen och att den då inte påverkade dem lika mycket. Det är precis det här vi behöver för att kunna undersöka hur hjälpsam en tanke är, kunna släppa taget om den och fortsätta göra saker som är viktiga för oss – även när våra tankar försöker hindra oss.

Bronnie Ware, som är sjuksköterska och arbetar med vård i livets slutskede, har i sin bok ”The Top Five Regrets of the Dying” beskrivit det som flest personer ångrar på sin dödsbädd. När man tar till sig det hon skriver blir det extra tydligt hur viktigt det är att vi gör det som är viktigt för oss, oavsett vad vårt medvetande säger om vad andra ska tycka och tänka, om att vi inte kommer att klara det eller att tåget redan gått.

Som vanligt hittar du material på Livspraktiken.se under fliken privatpersoner om du vill hänga med!