Saknar du perspektiv? 

På den senaste nystartsträffen undersökte vi hur vi kan öva upp vår förmåga att ta olika perspektiv. När vi går upp i vår upplevelse och historia tänker vi gärna att verkligheten uppfattas på samma sätt av alla andra som av oss själva, men det finns lika många perspektiv på en händelse som det finns människor som upplevt det som hänt. 

Vi är olika bra på att sätta oss in i andras perspektiv, men förmågan går att träna upp! Genom att lättare förstå hur det blir för andra, men faktiskt också oss själva, kan vi stärka våra relationer till andra och till oss själva. 

Det kan till exempel vara lättare att inte ta saker personligt om vi kan sätta oss in i en annan människas perspektiv och vi kan bli mer omhändertagande om oss själva när vi kan ta ett utifrånperspektiv och se att det vi kämpar med faktiskt är svårt. 

Ett sätt att öva upp förmågan att ta perspektiv är att ställa fram tre stolar och föreställa sig att ett problem i en relation ligger i mitten på golvet framför dessa stolar. Sätt dig på den första stolen och se relationen eller situationen från ditt perspektiv. Vilka tankar och känslor får du när du ser på saken från ditt perspektiv? 

Byt sedan stol och sätt dig på stolen mitt emot och försök att sätta dig in i hur relationen eller situationen ser ut från den andra personens perspektiv. Vilka känslor och tankar väcks när du försöker se situationen ur till exempel din partner/ditt barns eller en väns perspektiv? 

Sätt dig sedan på den mellersta stolen. När du sitter här så ser du på situationen ur ett objektivt perspektiv. Hur ser relationen eller situationen ut från perspektivet av en neutral observatör? Vilka känslor och tankar väcker detta perspektiv? Vad kan de olika perspektiven lära dig om den situation du brottas med? Finns det några råd observatören kan ge dig? 

Varje morgon när vi vaknar har vi en viss mängd energi. Vad vi väljer att göra med den energin är upp till var och en. Tyvärr är vi inte alltid så medvetna om våra val och tappar ibland en massa onödig energi som vi skulle kunna lägga på sådant som verkligen är viktigt för oss. 

När något inträffar som gör oss upprörda är det lätt att känslan får ta över och styra över våra val. Blodet förs till de centrala delarna av hjärnan och vi tappar kontakten med hjärnans frontallober, där vårt konsekvenstänk sitter. Det är i dessa situationer vi gör eller säger saker som vi sedan inte riktigt kan stå för.  

Om vi kan stanna upp och påminna oss om att den vresiga tonåringen, arga busschauffören eller sura föräldern kanske inte alls hyser några agg mot oss utan har andra erfarenheter som påverkar deras beteende kan det bli lättare att själv kunna stanna kvar i ett lugn som inte stjäl energi. Din energi, som du troligtvis vill spendera på annat. 

Kvällen bjöd på många reflektioner runt egna erfarenheter av detta och tankar på hur man kan agera på andra sätt för att spara energin till det man vill lägga den på. Som vanligt hittar du material på Livspraktiken.se under fliken privatpersoner om du också vill träna upp dina mentala muskler!