Skeppsgårdens B&B – Boende och krog

Text & foto: Alfred EV

Jag möter Mats och Sylvie Andersson i Skeppsgården inne i deras restaurang, som en gång i tiden var en skolmatsal. Detta är idag svårt att se då de har renoverat och ändrat planlösningen för att passa deras verksamhet bättre.

Mats föddes i Söderköping och Sylvie i Frankrike, men de träffades i Botswana där de gifte sig efter några månader. Sedan flyttade de runt och jobbade i södra Afrika under många år. Mats jobbade med byggnation och borrade bland annat vattenbrunnar. Sedan flyttade de hem till Sverige och jobbade under en tid, bland annat med ett eget byggföretag. Efter några år flyttade de till Skottland då Mats studerade psykologi på universitet. Under tiden jobbade Sylvie med administration på bland annat Rolls-Royce. Idag jobbar Sylvie inom Luftfartsverket och Mats jobbar idag som bygglärare på Nyströmska skolan i Söderköping.

En dag såg de att den gamla skolan i Skeppsgården låg ute till försäljning som då drevs av ett holländskt par. De köpte det i februari 2020. Sedan jobbade de hårt och öppnade upp precis när pandemin slog till. Trots det så var de fullbokade hela första säsongen. De har sedan dess utvecklat verksamheten och startat en krog. Nu under sommaren kommer de ha liveband som spelar hos dem. Sedan i år driver de även Kaggeboden i Kaggebo.

I framtiden ska de skapa en badplats nere vid vattnet bara några hundra meter från deras verksamhet. De har fått hjälp från flera familjer i Skeppsgården och väntar även på EU-bidrag med hjälp av Kustlandet så till nästa år ska den färdigställas. Nu väntar de även på bygglov för att kunna bygga fem rum till så de totalt har tio rum att hyra ut. Uthyrning av rum har de från mitten av maj till mitten av september och krogen är tanken att öppna runt midsommar och ha öppet till mitten av augusti, de har även börjat abonnera ut krogen till större fester med mera.

De tycker att man ska försöka ha kvar lugnet i Skeppsgården, det får inte exploateras för mycket. Men gärna att kommunen skulle kolla över VA, sopsortering och en allmän toalett, då det är många människor i rörelse på sommaren. De önskar också att det ska finnas bättre kommunikation på landsbygden för ungdomar som ska gå i skolan. Gymnasieungdomar som idag inte har rätt till skolskjuts skulle kunna erbjudas detta för att kunna bo kvar. Detta för en mer levande landsbygd.

Kontakt:
Hemsida: www.skeppsgardenbb.se
Telefon: 0123-77 30 30
E-post: contact@skeppsgardenbb.se

Läs även artikeln i vårt format för mera tillgänglighet:
https://etidning.mediatrio.se/p/valdemarsviksbladet/2023-07-13/a/skeppsgarden-b-b-boende-och-krog/5427/1036155/41354081