ValdemarsviksBladet

I Syntorp händer det saker!

Alla har vi säkert besökt Syntorp då och då genom åren. Är det inte för att köpa kläder, så kanske för att besöka Gusums Bruksmuséum eller restaurangen, som funnits där i olika skepnader. Sedan flera […]