Tryserums Friskola aktiverar sina elever

NÄRHETER: MÅNGA FÖRÄLDRAR HAR SJÄLVA VARIT ELEVER HÄR

Tryserums Friskola ligger i ett naturskönt område, med stora åkrar, skog och många öppna ytor. Vid vårt besök är det rast och förskolebarnen är ute på skolgården och leker i det härliga vårvädret. Några av de lite större barnen hjälper till att rensa pallkragar från föregående år och planterar blommor och grönsaker, som de senare kan skörda.

En lärare har rörelsestund med sin klass. Alla klasser har 30 minuters rörelse varje dag och det beror lite på i vilken ålder som eleverna har, när på dagen det utförs. De yngre barnen behöver oftast röra på sig på förmiddagen, medan de äldre eleverna kanske behöver ta en paus för rörelse på eftermiddagen för att får ny energi.

– Det finns en naturstig här intill, som vi brukar besöka. När korna kommer med sina kalvar är vi inte där, berättar Camilla Andersson, rektor på skolan, och ler. Men när korna går in, så går vi ut i skogen igen. Vi försöker vara så mycket utomhus som det går.

– Träslöjd har vi utomhus, under tak, om vädret tillåter och där har vi tillgång till material med mera, fortsätter hon.

Här får eleverna lära sig olika tekniker till exempel att bygga utan spik eller skruv, men kanske använda plugg, binda ihop eller hitta egna lösningar med annat naturmaterial. Nästa projekt är att laga ett tak på ett lekhus och på det sättet får eleverna användning av sina kunskaper samtidigt som de förstår syftet med att lära sig.

Ibland gör de studiebesök hos John på Kullens sågverk och då kommer de tillbaka bärandes på brädor som de senare använder i slöjdundervisningen.

Många elevers föräldrar har gått här

– Vi har en förskola från 1-5 år, samt skola från förskoleklass till åk 6. Just nu har vi 36 barn på förskolan och 77 elever på skolan, säger Camilla. Vi har också ett fritidshem. Förskolan och skolans gårdar hänger ihop. I den ena änden ligger förskolan och i den andra återfinns skola och fritids. En gång/vecka har vi även öppen förskola.

– När man som vårdnadshavare väljer att ha sitt barn i en friskola så gör man ett aktivt val och vår grundkärna är att vi ska vara den ”lilla skolan”, fortsätter hon.

Många av barnens föräldrar har gått här och vill att deras barn ska gå i samma skola, som de själva gjort, och en del tycker att det passar bra för att de kanske arbetar i närheten.

– Vår styrka är att vi försöker se alla elever och vi jobbar mycket med värde grunden, allas lika värde. Vi har gott om personal och på rasterna är lärarna ute och ”styr upp” lek, om det behövs, eller t.ex. fotbollsregler, så att det inte ska bli osämja som följer med in på lektionen efteråt. Vårt motto är nöjda och glada barn, berättar Camilla med inlevelse.

De arbetar mycket med återbruk här på Tryserums friskola och det syns, inte minst på förskolans gård, där barnen fått önska vad de vill ha. De har bland annat byggt stora riddarborgar och ett sjörövarskepp av material som skänkts.

På syslöjden får man ta med sig kläder som kanske behöver lagas eller ändras, ett ”gammalt” plagg kan bli som nytt, återbruk när det är som bäst.

Klassrummen är genomtänkta för att tillgodose elevernas olika behov.

I ett klassrum har de satt upp tyger på väggarna, mellan fönstren, för att ljusinsläppet ska bli rätt, de har satt in ljuddämpning och de använder korgar i stället för plastlådor till bland annat pennor för att det är ett tystare material. Vissa färger har målats på väggarna för att man ska gå ner i varv och i ett annat klassrum har de målat vit panel på väggarna och det ger en annan känsla av lugn. Allt är genomtänkt för att tillgodose så många elever som möjligt med olika behov.

Vänskola i Kenya

– Tryserums friskola har en vänskola i en liten by i Kenya som heter Nemasi, vilket vi är stolta över, säger Camilla.

Eleverna har haft kontakt med varandra genom en biståndsarbetare och när Tryserums elever sålde kakor fick de frågan om vad de ville göra för pengarna.

Svaret blev att de ville skicka hälften av pengarna till deras vänner i Kenya och att de skulle gå till mat.

– I maj kommer en biståndsarbetare och några lärare hit på besök från Nemasi och har då med sig brev till våra elever ifrån vänskolan, avslutar Camilla, och det här ser eleverna fram emot väldigt mycket.

Text: Maria Rolf
Foto: Anette Ekh

1 / 10