ValdemarsviksBladet delas ut i alla brevlådor hos hushåll i Valdemarsviks och Söderköpings kommuner.

ValdemarsviksBladet delas även ut i alla brevlådor hos alla företag och kontor i utgivningsområdet.

Inför påsk ger vi ut ett specialnummer som enbart fritidshusägare i Valdemarsviks kommun
får skickat per post till sina hemortsadresser.

Majnumret är sammanslaget med Valdemarsviksguiden och skickas, förutom ordinarie
utdelning, även ut till fritidshusägare och turistbyråer med flera.

I juni och juli kommer vi, förutom ordinarie utdelning, även ut till fritidsboende i samtliga
utgivningsområden.

Vi når ut till era primära kunder!

(Se annonsprislista)
(Se abonnemang och rabatter)
(Se annonsstorlekar och filformat)