Valdemarsviks möbelkultur på årets Östgötadagar

I ett samarbete mellan Valdemarsviks Hembygdsförening och Valdemarsviks bibliotek/Kultur var det en helg med föreläsningar, work shop och utställning med fokus på 1900-talets möbelepok i Valdemarsvik.

Vilken fantastisk helg vi fick med Industriarvsrundan under Östgötadagarna. Dessutom gav det ringar på vattnet och möbelutställningen förlängdes med en extra helg. Här fick man se både möbler och människor. Människor som arbetat inom möbelindustrin fanns dokumenterade i den fotoutställning som var placerad i hela lokalen. En fantastisk skatt och det är lätt att romantisera perioden utifrån svartvita vackra fotografier, men i dem upplever och hör vi inte de dåtida arbetsvillkoren.

Industriarvsrundan i år vände sig till en bred publik. Dagarna bjöd på något för alla åldrar, eget skapande för barn, dansföreläsning och dansföreställningen VERK av M Art Lab. Biblioteket som var på plats svarade på frågor och man kunde titta i samt låna lokalhistoriska böcker. I utställningen fanns även för tiden populära designtidskrifter där vi kunde bläddra oss igenom vad som var på tapeten just då. Många av miljöerna i dessa visade just möbler tillverkade i Valdemarsvik. Något att känna sig stolt över även i efterhand.

Sammantaget bär jag med mig en sak från den här helgen som bjöd oss på så många olika intressanta saker och lite oväntat är det en känsla, känslan av gemenskap en sensommarhelg i Valdemarsvik.

Gun Töllefsen 
Kulturchef Valdemarsviks kommun

Skapande verkstad för barn – mitt i möbelutställningen

Mitt i utställningen i Sjöhuset arrangerades en skapande verkstad med möblerna som inspiration. Tillsammans tittade deltagarna på möbler som förr tillverkades i Valdemarsvik och gjorde sedan egna modeller! Vi jobbade med olika återbruksmaterial. Under trevliga timmar och stor koncentration skapade barnen.

– Det blev en mycket lyckad eftermiddag, berättar Mika Liffner.

M Art Lab arbetade fram föreställningen VERK

Jazzdanskollektivet M Art Lab gästade oss under några dagar i september och under sommaren hade de dansresidens i vår kommun. Då arbetade de med att ta fram föreställningen VERK. De skapade ett nytt rörelse-, ljud- och textmaterial anpassat till Valdemarsviks industrihistoria. De knöt också en del av vår kommuns historia till en större, nationell kontext i sin föreställning.

I sina dansverk vill de lyfta funktion, mekanik, hantverk, process och material samt de ofta anonyma arbetarna och deras arbetsvillkor, gemenskap, stolthet och yrkesskicklighet.

Hur dansar man industrihistoria?

På föreläsningen hos biblioteket beskrev M Art Lab i ord, bild och dans hur man dansar industrihistoria. Dansarna berättade att de kommit samman genom Mattox´s teknik som de alla är specialiserade i samt utgår från.

De förklarade att de arbetar platsspecifikt, flexibelt, anpassningsbart och drivs av att göra dans tillgängligt socialt och kulturellt. Publiken fick också möjlighet att ställa frågor till dem och det var intressant att höra om deras arbetssätt, tankar samt idéer. Man gick från föreläsningen berikad med ny kunskap och fördjupning om vad dans kan vara.

Tingströms vann pris i USA

1933 såg E. Tingströms Möbelfabriks AB dagens ljus, Erhart Tingström grundande verksamheten. När det var som intensivast arbetade 130 man i fabrikslokalerna på Norrgatan. Senare tog hans båda söner, Valfrid och Erik Tingström, över ruljangsen, som drevs fram till påskhelgen 1971. De tillverkade mest möbler i teak och var kända för bland annat ett uppfällbart bord, Sesam, och ett soffbord, Frisco. Frisco designades av Folke Ohlsson och belönades med guldmedalj på California State Fair, Sacramento i september 1960.

På utställningen visades bland annat en bokhylla, som skänkts från Toverums gård, och miniatyrer föreställande olika möbler som tillverkades.

– Vi har fått mycket hjälp från syskonen Astrid, Margareta och Karl Tingström med information och möbler, säger Krister Ryding, ordförande i Valdemarsviks Hembygdsförening.

NC-Möbler kom som en räddare

– När läderfabriken slog igen blev NC-möblers etablering räddningen för Valdemarsvik, berättar Krister Ryding. I en informationsfilm hördes Roland Adolfsson berätta om att 1960 upptäckte de två ägarna av NC-Möbler, Arvid Nyman och Åke Carlsson från Tibro, att det fanns en lämplig fabrikslokal, eftersom läderfabriken lades ner något år tidigare. Här kunde de ha sina verksamheter under samma tak. En stor del av NC-Möblers tillverkning bestod av robusta furumöbler. I slutet av 1970-talet började NC-Möbler inrikta sig på massiva björkmöbler, stolar bord, skåp och hyllor.

Under hela NC-tiden i Valdemarsvik nyttjades hela gamla läderfabrikens lokaler, 3 våningar, vilket gjorde att det blev många interna transporter. Det köptes in virke ifrån södra Sverige som man lät torka i stora torkar. Sedan plockades detaljerna fram som sedan maskinbearbetades på olika avdelningar. Vissa möbler sattes ihop innan ytbehandling medan andra ytbehandlades och sedan hopmonterades.

1982 gick företaget i konkurs med påföljd att personalstyrkan minskades med 50 personer. 1984 kom andra konkursen varvid tillverkningen flyttades till Estland och därmed var möbeltillverkningen i Valdemarsvik slut.

Text: Anette Ekh, Gun Töllefsen
Foto: Thomas Ekh, Gun Töllefsen, Mika Liffner

1 / 16