ValdemarsviksBladet 2010-2020

I oktober 2010 fick jag möjligheten att starta eget företag genom att förvärva Hyr o ServiceCenter, där ValdemarsviksBladet ingick. Företaget, Turistcenter i Valdemarsvik AB, äger jag tillsammans med min sambo, Thomas Ekh. Det blev en spännande utmaning att utveckla företagets tjänster och produkter.

Text: Anette Svensson

Det stod snart klart att man önskade att vårt lokala annonsblad skulle utvecklas ännu mer och detta tog vi till oss. Vi började med att byta till vitt papper och få ett klarare tryck. Nästa steg blev att gå över till offsettryck fr.o.m. januari 2011, vilket gav en bättre tryckkvalitét. Nu var förändringsarbetet igång, vi kände den positiva responsen från företagen och vi fick mycket beröm för det vi gjort.

Den förändring som genomfördes januari 2012 var att vi utökade vårt utgivningsområde till hushållen i de kommundelar som gränsar direkt till vår kommun i söder och väster. Vi gick från 4.500 exemplar till 7.000 exemplar i upplaga. På sommaren ökar vi upplagan till 10.000 exemplar. Våra annonsörer fick därmed en helt ny marknad för sina tjänster och produkter, som man annars måste annonsera i två dagstidningar för att nå. Många av våra företag har ju sin marknad i kommunen och dess närområde.

Vi har fortsatt att utveckla tidningen, både för läsarens och annonsörens bästa. 2013 började Valdemarsviks kommun ha samhällsinformation i varje nummer. 2014 blev vi gratistidning och utökade utgivningsområdet med fler kommundelar i Söderköpings kommun. 2019 slog vi ihop majnumret med Valdemarsviksguiden och gjorde ett jättestort sommarnummer.

ValdemarsviksBladet är en rolig produkt att sälja då man nästan alltid blir bemött med ”vad kul att du ringer” eller ”jag har väntat på att ni ska ringa”. Efter våra förbättringar har annonsörerna blivit fler och även regelbundet återkommande. Vi hoppas på ett fortsatt långt samarbete med er annonsörer och föreningar!

Framsida när första numret av ValdemarsviksBladet trycks i offsettryck. Utgivning januari 2010.

Läs även:
ValdemarsviksBladet fyller 30 år i november 2022
En tidning blir tre – 2021 köpte vi även Åtvidabergsplatsen och Gamlebyplatsen
Thomas Ekh: ValdemarsviksBladet i mitt liv