Vi testar att utöka utdelningsområdet med Gamlebyplatsens septembernummer!

Idag har vi den glada nyheten att vi kommer att ha med Smaka på Tjusts information, karta och faktarutor med deltagande företag i Gamlebyplatsen. Därför tar vi tillfället i akt att prova med ett utökat utgivningsområde med detta nummer som delas ut 19 september 2023. Slår det väl ut gör vi det permanent.

Vi kommer att dela ut Gamlebyplatsen i ALLA hushålls brevlådor i alla kommundelar i Västerviks kommun och som ligger utanför centralorten Västervik. Totalt blir det cirka 7.500 hushåll.

Detta är en extra möjlighet för er att synas med ett utökad upptagningsområde, vare sig du är företagare eller ideell förening.

Vi finns för alla och vi når alla!