Alone Together – Ensam tillsammans

Från vänster: Christa, Maj-Britt och Britt

Alone Together är en nystartad grupp, som vänder sig till alla personer i Valdemarsvik som aktivt söker gemenskap. Initiativtagare till gruppen är Christa Nordin efter en modell som startade i Västervik våren 2022 av Karin Lingmar.

Gruppen kommer att träffas på Café Lilla Blå varje onsdag kl. 13:00 för att fika, prata, diskutera aktiviteter och lära känna varandra. De bestämmer sedan gemensamt vilka aktiviteter och projekt som ska genomföras, allt efter gruppens idéer och önskemål.

Gruppen är enkelt upplagd, det finns ingen styrelse eller medlemsförteckning. Alla hjälps åt med tankar, arrangemang och kommunikation på Facebook. Ingen föranmälan krävs.

– Förhoppningsvis är det många som vill vara aktiva i en grupp som tillsammans överbryggar ensamheten, säger Christa.

Denna onsdag träffas Christa, Maj-Britt och Britt för en fika och en pratstund. De hälsar alla som är nyfikna och intresserade av gruppen att komma till ett av onsdagsträffarna. Man kan även få information på Facebook, Alone Together Valdemarsvik.

Text och foto: Thomas Ekh