Polisen i Åtvidaberg ”Vi bryr oss om dem som bor här, vi vill att de ska ha det bra” 

Områdespoliserna Jeanette Elfwengriph och Samuel Norlin utgår från Linköping. Med Åtvidaberg som ansvarsområde är de på plats i Åtvidaberg flera arbetspass i veckan och varje torsdag hålls
receptionen öppen på polisstationen på Stenhusgatan i Åtvidaberg. 

Efter en omorganisation hos polisen regionalt 2015 utgår idag polisen i Åtvidaberg från Linköping.

– Omorganisationen som gjordes gör att polisens arbete idag är mer effektivt och riktat, än vad det var tidigare. Idag hjälps de olika delarna inom polisen åt på ett annat sätt, och jobbar även mer över de geografiska områdena än tidigare. Idag kan man även flytta resurser på ett annat sätt än förut, berättar Samuel.

De områdespoliser som idag ansvarar för Åtvidaberg är Jeanette Elfwengriph och Samuel Norlin. De utgår från Linköping, men tjänstgör merparten av arbetstiden på plats i Åtvidaberg. Receptionen på Stenhusgatan 6A är bemannad varje helgfri torsdag klockan 16:00-18:00.

– Vi samarbetar med resten av områdesgruppen i Linköping vissa arbetspass, men då arbetar vi även parallellt med ärenden från Åtvidaberg, så även fast vi fysiskt inte är på plats här så följs ärenden och händelser upp av oss. Och vi finns alltid tillgängliga på telefon, berättar Jeanette.

– Vi tar gärna emot tips om saker som man vill göra polisen uppmärksam på, fortsätter Samuel. 

Samuel arbetar som polis i Åtvidaberg sedan 2017. Innan dess arbetade han på ingripande polisen i Linköping. Han är uppvuxen i Björsäter och bor idag i Linköping. Jeanette började arbeta som polis i Åtvidaberg i september i år. Även hon har arbetat på ingripande polisen i Linköping. Jeanette kommer ifrån Dalarna och är även hon boende i Linköping.

Både Samuel och Jeanette tycker att Åtvidaberg är en lugn och fin ort. Men som polis är det ju framför allt baksidan av samhället som man jobbar med. Inför varje pass som är förlagt i Åtvidaberg gör de upp en plan om vad de ska göra och vilka strategiska platser som de ska besöka.

– Vi bryr oss om dem som bor här, vi vill att de ska ha det bra, fortsätter Samuel. 

Bedrägeri är brottskategorin som ökar mest
Som många är väl medvetna om idag så är bedrägerier en brottskategori som ökar mest i vårt samhälle i stort, och även så i Åtvidaberg. I huvudsak är brottsoffren äldre människor.

– De som utför bedrägerier idag är oerhört skickliga. De ringer till dig och kan hitta på allt möjligt. Att de ringer från vårdcentralen eller banken och ber dig att signera dina uppgifter via Bank-ID eller bankdosa. Direkt när du loggar in med ditt Bank-ID eller via din bankdosa kommer de åt dina bankuppgifter, och kan på detta sätt komma åt dina pengar, berättar Jeanette.

– Under 2020 hade vi 48 anmälda brott om bedrägerier i Åtvidaberg. Sista augusti i år hade vi redan 137 anmälda, berättar Samuel.

– Idag kan även dessa bedragare använda legitima telefonnummer. Alltså att det ser ut som att de ringer från vårdcentralens riktiga telefonnummer, fast så inte är fallet, fortsätter Jeanette.

– Bedrägerierna kan även handla om att någon kommer hem till dig och utger sig för att de kommer från ditt larmbolag, att det kommer och lämnar paket som du inte beställt, de pratar och förvirrar dig, tar sig in i ditt hem och snor åt sig smycken eller annat, berättar Samuel.

För att undvika att bli bedragen har Samuel och Jeanette några tips:
1. Lägg på luren om du är osäker och avsluta samtalet.
2. Logga inte in eller lämna ut koder på uppmaning av någon som ringde dig.
3. Lita inte på den som ringer, utan lita på din magkänsla även om de verkar ha trovärdig och utförlig information om dig.

Om du tror att du kan ha blivit bedragen bör du göra följande: 
1. Ring din bank omgående.
2. Kontakta polisen och gör en anmälan. Även om bedrägeriet inte har fullbordats, utan att det då rör sig om ett bedrägeriförsök, anmäl ändå så polisen kan kartlägga tillvägagångsättet.

– Många som blivit bedragna känner skam och vill inte berätta för någon om vad som har hänt. Det ska man inte känna. Det är viktigt att man berättar för sina anhöriga om vad som har hänt så man kan få stöd. De som utför bedrägerierna idag är oerhört skickliga och metoderna de använder sig utav blir alltmer förfinade för att kunna lura folk. Det är jättemånga som drabbas, och vi på polisen behöver de drabbades utsagor för att komma åt dessa bedragare, avslutar Jeanette.