Nils Liedholm Cup – omtyckt av deltagarna!

NÄRHETER: FOTBOLLSFEST PÅ GRÄNNÄS FÖR 18:E GÅNGEN!

Helgen efter midsommar fylls Valdemarsviks centrum och Grännäs Idrottsplats av ungdomar från när och fjärran för att spela fotboll.

18:e upplagan av ungdomscupen i fotboll, till Nils Liedholms minne, lockade 38 lag både från Sverige och Italien.

Cupen drivs med ideella krafter

– Alla funktionärer och styrelsemedlemmar arbetar helt ideellt, berättar Jesper Filipsson, ordförande för Nils Liedholm Cup med stolthet i rösten.

Under cupens dagar arbetar mellan 200-250 personer helt ideellt i många olika roller för att göra upplevelsen för de deltagande lagen så bra som möjligt.

– Alla intäkter går tillbaka till cupen och ungdomsverksamheter, säger Jesper.

– Jag har blivit kontaktad av stora elitklubbar som undrar hur vi gör, fortsätter han. Och vad ska man svara, vi är stolta WIF-are och arbetar tillsammans.

Bättre parkeringsmöjligheter

Det var en betydligt lugnare atmosfär inom cupområdet då parkering för alla besökare kunde parkera där muddringen av Valdemarsviken deponerade alla muddringsmassor. Från parkeringen var det sedan nära till alla fotbollsplaner.

– Trots att lagen får köra in med fordon på området så valde flera lag att använda den nya parkeringen, säger Jesper.

Välordnad fotbollscup

Med den anda som “Gulianerna”, dvs. alla som arbetar med cupen, skapar gör att flera lag bokar plats redan nu inför 2025. Men de får dock vänta tills anmälan öppnar igen i slutet av augusti.

Efter cupen får alla deltagande lag fylla i en enkät, vilken sedan ligger till grund för att bli ännu bättre i framtiden. Dock kommer inte taket på 40 deltagande lag att ändras. Cupen ska även i framtiden genomföras på en och samma plats.

– Jag vill tacka alla ideella krafter men även tacka Valdemarsviks kommun och lyfta fram arbetet de gör för att se till att området är välordnat, avslutar Jesper.

Text: Anette Ekh
Foto: Thomas Ekh

1 / 9