Konsumentvägledning hos Åtvidabergs kommun

Åtvidabergs kommun erbjuder konsumentvägledning för dig som behöver råd och stöd kring konsumentfrågor. Maria Verner och Elin Lindgren är konsumentvägledare på Kontaktcenter i Åtvidabergs kommun och ger här svaren du behöver. 

Sedan sommaren 2022 erbjuder Åtvidabergs kommun konsumentvägledning för dig som är folkbokförd i Åtvidabergs kommun. Konsumentvägledningen är för dig som privatperson som har köpt en vara eller tjänst hos ett företag, alltså inte köp som gjorts mellan privatpersoner.

Vad är konsumentvägledning och vad kan man få hjälp med?
Vi erbjuder allmän vägledning kring konsumentfrågor. Först och främst identifierar vi om det är en konsumentfråga. Sen är vi bollplank kring rättigheter och skyldigheter som du har som konsument. Det kan bland annat handla om öppet köp, bytesrätt, ångerrätt, garanti och reklamationer. I vissa fall hänvisar vi konsumenten vidare kring hur man ska gå vidare i sitt ärende. Själva ärendet får du som konsument driva själv, vi är en hjälpande hand på vägen. De vanligaste ärendena är att man är missnöjd med en vara eller tjänst man har köpt och undrar vad har man för rättigheter och hur går man vidare.

Hur gör man om man behöver konsumentvägledning?
Antingen fyller du i ett kontaktformulär på vår hemsida med kort information om ditt ärende. Ofta får man svar från oss inom ett par dagar. Du kan också ringa till oss och få hjälp, eller besöka oss i kommunens Kontaktcenter som finns i receptionen i kommunhuset, tisdagar och torsdagar mellan klockan 15 och 17. Vi som hjälper dig är konsumentvägledarna, Maria Verner, Elin Lindgren och Jonna Smedhamre-Alvin.

Vad ska man tänka på innan man köper en vara eller en tjänst?
Var påläst om det du ska köpa innan du köper. Vad du har för rättigheter och skyldigheter. Titta upp vad som gäller så inga tråkiga överraskningar kommer i efterhand.

Om jag har fått en faktura som är felaktig – vad kan jag göra då?
Om du får en faktura som du inte tycker stämmer, bestrid den. Bestrid den skriftligt via mejl så du i efterhand kan styrka att du bestridit den. Var inte rädd för att bestrida felaktiga fakturor, det kan verkligen vara värt att ta den striden.

Målet som konsument, om du bestrider en faktura, är ju att komma överens med förtaget som du köpt varan eller tjänsten av. Kommer ni inte överens kan du gå vidare med ditt ärende till Allmänna Reklamations Nämnden (ARN). ARN gör då en bedömning och ger en rekommendation till företaget om hur de bör gå vidare.

Har man alltid öppet köp och bytesrätt?
Företag har ingen skyldighet att lämna öppet köp eller bytesrätt på något du har köpt. Kolla upp vad som gäller innan du köper något. Du har alltid ångerrätt om man handlar på distans, via telefon eller internet. Ångerrätten innebär att du har 14 dagar på dig att häva ditt köp. Företag måste inte lämna garanti, det är också frivilligt. Enligt lag måste företag bara använda sig av reklamationsrätten.

Vad är reklamationsrätt för något?
Enligt Konsumentköplagen har du alltid 3 års reklamationsrätt. Det innebär att du har rätt att klaga på något som har ett ursprungligt fel, eller som har fått onormalt slitage. Men i maj 2022 gjordes en lagändring. Om du gjorde köpet före eller efter 1 maj 2022 spelar roll. Skillnaden är att före den 1 maj 2022 så gäller den gamla lagen och efter 1 maj nya lagen. Bevisbördan på inköp före den 1 maj, innehas de första 6 månader från köpet av företaget. Efter den 1 maj 2022 ligger bevisbördan hos företaget de två första åren. Detta innebär att det har blivit mycket bättre för konsumenten.  Om du stöter på företag som du tycker inte agerar rätt, känns oseriösa eller liknande, så kan man anmäla företaget till Konsumentverket.