Med guldkant på vardagen!

Åbyängskolans fritidshem fick ekonomiskt stöd från Rädda Barnen i Gamleby för att genomföra aktiviteter som satte en guldkant på deras vardag.

I våras skickade Åbyängskolans fritidshem en ansökan om ekonomiskt stöd från Rädda Barnen i Gamleby. Vi fick ett väldigt positivt svar – 10 000 kr till aktiviteter för våra elever.

Vi har kunnat genomföra flera roliga utflykter så Rädda Barnen har verkligen satt guldkant på våra elevers vardag under sommarlovet.

Med tanke på att budgetläget för all skolverksamhet under många år gjort det svårt att ge eleverna det där extra så är vi på Åbyängskolan otroligt tacksamma för bidraget från Rädda Barnen.

Bland annat åkte elever och personal till Västervik den 22 juni med lunch på stan och glass så klart. Vi besökte också Stadsparken och Västerviks museum.

Vi har också gjort lite utflykter till Hammarsbadet och köpt glass på Pressbyrån. Vid lekplatsen Skeppet i Gamleby har vi också varit och grillat korv.

Fritidshemmet har fortfarande lite bidrag kvar som vi kommer att nyttja under resten av året så det känns så roligt att vi kan planera ytterligare saker som vi i vanliga fall inte kan genomföra.

Magdalena Borgemo
Fritidspedagog Åbyängskolan