Visit Valdemarsvik stöttar turistnäringen sedan 1995.

Turistnäringen är en viktig näring för en kommun av Valdemarsviks storlek. Framförallt skärgården är en unik företeelse som lockar turister och sommargäster.

I mitten av 90-talet gick ett antal turistföretagare ihop och bildade en turistförening, en lokal företagarorganisation för företag inom turism och handel. Till att börja med var det viktigt med att skapa ett bra nätverk, främst mellan företagarna själva men även med kommunen. Genom åren har vi genomfört många trevliga träffar där medlemmarna träffats och utbytt erfarenheter. Även många nya affärsidéer har skapats tack vare dessa träffar.

Åren 1997-2004, när vi drev flera EU-finansierade projekt, var även arbetet inriktat på affärsutveckling och marknadsföring. Det sistnämnda blev sedan den stora delen av verksamheten där vi inom näringen, i samarbete med kommunen, marknadsförde Valdemarsvik som turistdestination mot regionala besökare.

2018, efter ett par år med mindre verksamhet, var vi några företagare som kände att Visit Valdemarsvik behövde stärkas upp och åter bygga upp föreningen igen. Ser vi i backspegeln så gjorde detta att vi var på tårna när pandemin slog till våren 2020.

Visit Valdemarsvik stöttade turistnäringen under pandemin
Direkt när vi såg vad pandemin ställde till det för turistnäringen, främst konferensanläggningar som tappade sina intäkter över en natt, så träffade Visit Valdemarsvik kommunledningen. Vi informerade om vilka konsekvenser som pandemin får för näringen och la fram några förslag som kunde underlätta för företagen. Bland annat tog kommunen bort tillsynsavgifterna 2020 och 2021 för restauranger och caféer. Kommunen gav även sina anställda presentkort som kunde lösas in hos alla företag inom turistnäringen inför sommaren och julen 2020 samt julen 2021. Dessa presentkort administrerades av Visit Valdemarsvik utan någon extra kostnad för företagen. Det blev även ett marknadsföringssamarbete med kommunen.

Föreningen tog sedan ett eget beslut att med sparade medel skjuta till extra medel för marknadsföring samt tryck av en karta där leder för vandring, cykling, paddling etcetera märktes ut. Vi såg tidigt att vår natur med olika aktiviteter kommer att locka turister. Vi marknadsför vår turistkommun både i regionen och Sverige på olika sätt för att nå så många som möjligt.

Handeln är en viktig del av Valdemarsviks utveckling
Under våren 2021 gick föreningen Viken i Centrum upp i Visit Valdemarsvik och vi kommer att arbeta med att utveckla handeln, både i centrala Valdemarsvik och i våra olika kommundelar.

För Valdemarsvik som kommun och oss som invånare vore det ett dråpslag om många av våra butiker inom detaljhandeln skulle slå igen. Risken finns även att turismen skulle minska. Därför är det viktigt att ni tänker på att handla mera på hemorten och stötta det lokala näringslivet och därmed er själva. Vi vill väl leva i vår kommun året runt, inte bara på sommaren. Fyll gärna i Valdemarsviks kommuns enkät om våra köpvanor. Klicka här>>>

Under 2022 kommer vi att genomföra olika aktiviteter för våra medlemsföretag för att utveckla både nätverket, destinationen och företagarna själva, Så driver du ett företag inom turism och handel och skulle vara intresserad av föreningen så är du välkommen att kontakta oss på info@visitvaldemarsvik.se.

Thomas Ekh
Ordförande