Ta-Ges Återbruk i Valdemarsvik – En ny möjlighet för hållbarhet

NÄRHETER: ÅTERBRUK – MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR FRAMTID

En nyttig container på Återvinningscentralen

Idag tröttnar vi lätt på saker och slänger dem ofta på återvinningen, för att i stället köpa nytt. Men vad om vi kunde göra något bättre?

I februari öppnades en container på Återvinningscentralen i Valdemarsvik, där folk kan ställa in fungerande prylar och möbler istället för att bara kassera dem. Idén är enkel: ge dina gamla saker en chans att bli nya för någon annan.

Från skräp till skatt: Resan för gamla möbler

Containern fylls snabbt på och behöver tömmas ofta. Ta-Ges Återbruk hämtar sakerna med jämna mellanrum och tar dem till Folkets Hus i Valdemarsvik, där de säljs på tisdagar och torsdagar mellan klockan 10 och 14.

– Nu har det blivit en tur varje dag, berättar Mats Fredriksson, ansvarig för Ta-Ges Återbruk, glatt. Det är ett tecken på hur mycket folk uppskattar möjligheten att ge bort istället för att slänga.

AME:s bidrag: Att ge möbler nytt liv

Det är inte bara gamla saker som får en chans till ett nytt liv. AME, Arbetsmarknadsenheten, tar emot slitna möbler och restaurerar dem.

Thorbjörn Engström, arbetsledare på AME, förklarar:
– Vi åker dit och går igenom vad som kan sparas och säljas vidare och en del skickar vi vidare till AME, som sedan restaurerar slitna möbler och ger dem ett ‘nytt liv’.

Det är en win-win för både miljön och de som får tillgång till vackert restaurerade möbler.

Ett växande intresse för Återbruk

Idag är folk mer medvetna om miljön och intresset för återbruk är stort. Det som är gammalt för en person blir nytt för en annan. Detta initiativ hjälper till att minska avfallet och förlänga livslängden på produkter.

Mats avslutar med att säga:
– Vårt mål är att det här ska inbringa så pass mycket intäkter att vi kan tillsätta en tjänst till verksamheten framöver.

Att återanvända och restaurera ger inte bara nya möjligheter för saker som annars skulle ha blivit avfall, utan skapar också en starkare gemenskap och ekonomiska möjligheter. Det är en vinst för alla!

Text: Maria Rolf
Foto: Thomas Ekh

Bilderna nedan är tagna vid öppningen av Ta-Ges Återbruk i Valdemarsviks Folkets Hus 3 maj 2024

1 / 7