Kraften finns på landsbygden

”Landsbygden kommer få en renässans – för här finns en god arbetsvilja, möjligheter till ett bra liv och en förmåga att samarbeta”. Det sa Per Frankelius, docent vid Linköpings universitet, under föreläsningen ”En ekonomiskt hållbar landsbygd” arrangerad av Åtvidabergs Sparbank.

Text: Åtvidabergsplatsen. Foto: Åtvidabergsplatsen, Rodeco

Åtvidaberg har alla förutsättningar för att skapa en ekonomiskt hållbar landsbygd inledde Per och menade att om man lyfter på ”locket” till Åtvidabergs värld och kollar vad som finns så hittar man många spännande verksamheter.

 • Det kryllar av kreativa, drivna och arbetsvilliga entreprenörer och småföretagare på landsbygden och
  här i Åtvidaberg. Och även om alla har sina egna idéer och mål så är det när man intresserar sig för och
  accepterar andras som man kan nå riktigt långt.

Ensam är inte stark nog menar Per och belyser att samarbete är framtiden.

 • Det handlar om att dra nytta av varandras kunskaper
  och tankar för att tillsammans bli starkare.


Locket” till Åtvidaberg

När Per lyfter på ”locket” till Åtvidaberg hittar han bland andra Rodeco – startat av en simlärare som år 1970 fick en idé.

 • I sitt jobb såg Roland Lind ett behov av ett flythjälpmedel för barn som skulle lära sig simma.

År 1985 blev idén ett företag då Roland tillsammans med sonen Daniel startade Rodeco. Och från att först ha
gjort lekutrustning till främst simhallar och äventyrsbad för barn så började de år 2000 tillverka bemannade lekrum till IKEA runt hela världen. Idag tillverkar och säljer de också obemannade lekrum till flygplatser världen över.

 • Idén och produkten är viktig, men inte lika viktig som affärsutveckling och marknadsföring. Det handlar om att våga vidga sina vyer och tänka internationellt. Och det gjorde Roland och Daniel.

Och Per kan inte nog poängtera marknadsföringens betydelse och vad marknadsföring egentligen handlar om.

 • Marknadsföring handlar om att förstå kunden och att lyssna på kunden. Det är först då du kan fixa till produkten efter kundens behov för att sedan börja promota den.


Orter som koncept

Grythyttan, Kolmårdens kommun och Dalhalla. Tre sunkiga platser utan framtid. Inte nu alltså, men innan Carl-Jan kom till Grythyttan på 70-talet, Ulf Svensson kom till Kolmården på 60-talet och Margareta Dellefors till Dalhalla på ”Alla orter och alla platser har något” 90-talet. Idag är alla e och framåtlutande platser.

 • Alla orter och alla platser har något – alla orter och platser har möjlighet att skapa attraktionskraft, men det handlar återigen om samarbete. Att enas om någonting tillsammans som alla driver och utvecklar. Och det kan vara en eldsjäl, en entreprenör eller ett företag som driver den utvecklingen.


Tre vägar att gå

Som samhälle, region eller företag finns det tre vägar att gå: ”Tradition”, ”Imitation” och Innovation”. Tradition handlar om att göra något traditionellt i modern tappning, Imitation att hitta något bra någonstans i världen och kopiera till sin plats och Innovation handlar om att utveckla något nytt.

 • Imitation är den viktigaste och enklaste vägen – att hitta något som någon annan redan gör bra och göra här hemma är betydligt enklare och effektivare än att hitta på något helt nytt.

Och där tror Per att landsbygden har en fördel.

 • Landsbygden kommer få en renässans – kraften finns på landsbygden. Här finns traditionen, nyfikenheten på världen och innovationskraften. Samtidigt kommer allt fler inse att storstäderna inte är optimala – i mindre städer får man livskvalitet samtidigt som man kan driva företaget och ha nära samarbeten, avslutar Per.