Klicka på bilden för att komma till hemsidan

På grund av Covid-19 har vi lagt projektet vilande. Vi återkommer i början av 2022 med besked om framtiden.

Turistcenter i Valdemarsvik AB har fram t.o.m. 2020-03-31 drivit ett projekt som går ut på att skapa en ny tjänst för företag och föreningar i Valdemarsviks kommun, Valdemarsviksportalen. Tjänsten är en webbportal, en digital mötesplats och informationskanal, Valdemarsviksportalen, genom vilken användare kan kommunicera och sprida information om sin verksamhet. Portalen omfattar bloggar, videobloggar (Vloggar), radiopoddar, bilder och information.

Vi kommer att bjuda in föreningar, unga och äldre, svenskfödda och nyanlända m.fl. till att medverka till att fylla portalen med intressant och läsvärt innehåll med blogginlägg, text och videobloggar (vloggar), poddsändningar, fotoalbum, evenemangstips, artiklar m.m.

Valdemarsviksportalen är en helt ny tjänst som inte funnits tidigare och kommer att innehålla olika ämnesområden, t.ex. nyheter och information från föreningar, idrott och kultur. Ungdomar, nyanlända, pensionärsföreningar m.fl. kan även få en kanal via denna portal. Innehållet ska skapas av intressenterna själva.

För att lära sig att blogga, vlogga, podda och fotografera för att sedan publicera på̊ portalen så vill vi genomföra utbildning i form av studiecirklar. Vi tror att studiecirklarna kommer att vara en viktig och bärande del i projektarbetet och skapandet av intressanta inlägg på Valdemarsviksportalen.

Studiecirklarna, som sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, kommer att ledas av oss själva men vid några av träffarna anlitas externa föreläsare som är kunniga inom resp. område.  Dessa studiecirklar skulle ha dragit igång under våren 2020 men på grund av situationen med Coronaviruset är dessa lagda på is tillfälligt.

Projektet delfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Kustlandet.